• Chuyên bán hải sản tươi sống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 14/12/11

  1. phongvunamdu Guest

   :mellow:
   HTML:
   
   
   [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

   --------

   HTML:
   <embed height="280" width="336" flashvars="bannerWidth=336&bannerHeight=280&bannerSID=http://img.uu1001.cn/x3/2011-12-14/22-34/2011-12-14_ddd4bbf3c48e6f55015000ad035547d6_0.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=27157379&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="27157379" id="27157379" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20111012" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>
   :mellow:
   [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

   --------

   HTML:
   
   
   --------

   <embed height="280" width="336" flashvars="bannerWidth=336&bannerHeight=280&bannerSID=http://img.uu1001.cn/x3/2011-12-14/22-34/2011-12-14_ddd4bbf3c48e6f55015000ad035547d6_0.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=27157379&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="27157379" id="27157379" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20111012" type="application/x-shockwave-flash">

   --------

   :mellow:" smilieid="12" class="inlineimg">   ĐIỆN THOẠI - 0947479797 - 0919088990 GẶP VŨ

   --------   HTML:
   
   


   --------

   ĐIỆN THOẠI - 0947479797 - 0919088990 GẶP VŨ
    
   Last edited by a moderator: 14/12/11
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...