chuyên bán hóa chất xử lý nước như; Chlorin, tcca, iodine, bkc,vi sinh

  • Thread starter thuhang12
  • Ngày gửi
T

thuhang12

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <p class="p_first"><span style="font-size: medium; font-weight: bold">CHLORIN 70% C&Aacute; HEO<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">Quy c&aacute;ch:&nbsp; 40,50Kg/th&ugrave;ng<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">Xuất xứ : Trung Quốc<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">C&ocirc;ng dụng: Xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;. Tẩy tr&ugrave;ng, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao,khử tr&ugrave;ng dụng cụ, xử l&yacute; nước c&ocirc;ng nghiệp...</span></p> <p><span style="font-size: medium">Khả năng cung cấp : số lượng lớn, thường xuy&ecirc;n, ổn định, k&yacute; HĐ cung cấp d&agrave;i hạn. Gi&aacute; cạnh tranh</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: medium; font-weight: bold">Ngo&agrave;i ra C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng :</span></p> <p><span style="font-size: medium">1. Enzyme xử l&yacute; nước - Ấn Độ</span></p> <p><span style="font-size: medium">2. </span><span style="font-size: medium">Vi sinh xử l&yacute; nước</span> - <span style="font-size: medium">Mỹ</span></p> <p><span style="font-size: medium">3. Yucca ( bột v&agrave; nước) - Mỹ<br /></span></p> <p><span style="font-size: medium">4. </span><span style="font-size: medium">Sodium Percarbonate&nbsp; ( Oxy bột v&agrave; vi&ecirc;n)- Trung Quốc</span></p> <p><span style="font-size: medium">5. </span><span style="font-size: medium">Sodium Bicarbonate 99% - Trung Quốc</span></p> <p><span style="font-size: medium">6. Muối Sulphate&nbsp; (Na2SO4) - Trung Quốc</span></p> <p><span style="font-size: medium">7. Men ti&ecirc;u h&oacute;a : Ấn Độ, Th&aacute;i Lan, Brazil</span></p> <p><span style="font-size: medium">8. Vitamin C - Trung Quốc</span></p> <p><span style="font-size: medium">9. Formalin 37% - Đ&agrave;i Loan, H&agrave;n Quốc</span></p> <p><span style="font-size: medium">10. Zeolite hạt &amp; bột&nbsp; -&nbsp; Indonesia, Việt Nam</span></p> <p><span style="font-size: medium">11. Saponin - Trung Quốc</span></p> <p><span style="font-size: medium">12. Betaglucan - Ấn Độ</span></p> <p><span style="font-size: medium">13. BKC - Trung Quốc</span></p> <p><span style="font-size: medium">14. Protectol - Đức, Trung Quốc</span></p> <p><span style="font-size: medium">15. Iodine : Th&aacute;i Lan</span></p> <p><span style="font-size: medium">16. TCCA 90% : Trung Quốc...</span></p> <p><span style="font-size: medium">V&agrave; nhiều sản phẩm chất lượng kh&aacute;c</span></p> <p>&nbsp; <span style="font-size: medium">Mọi quan t&acirc;m về sản phẩm vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></p> <p class="p_last">&nbsp;<span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 - 0903.399.537 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p> </div> </div></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Thị Hạnh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: Saleinfobiochemical@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH