• Chuyên bán mai, cho thuê, trao đổi các loại mai, nhận chăm sóc mai

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 22/9/11

  1. hiepthanh123 Guest

   <p><font face="Times New Roman" size="3">pg[/I
   [COLOR=&quot;Lime&quot;][SIZE=&quot;7&quot;]Chuy&ecirc;n b&aacute;n mai, cho thu&ecirc;, trao đổi c&aacute;c loại mai, nhận chăm s&oacute;c mai [/SIZE][/COLOR]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[SIZE=&quot;6&quot;][COLOR=&quot;Red&quot;]Địa chỉ số 1, Đ&igrave;nh Tăng Nhơn Ph&uacute;, Phường Tăng Nhơn Ph&uacute; B, Quận 9 , TPHCM[/COLOR][/SIZE]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[COLOR=&quot;Blue&quot;][SIZE=&quot;6&quot;]Số ĐT 0908314443&nbsp; __ ĐT b&agrave;n: 37305356&nbsp;&nbsp; Gặp Mr. Hiệp</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Sau đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i tấm h&igrave;nh vườn mai của m&igrave;nh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">C&aacute;c bạn cứ đến vườn mai của m&igrave;nh, chấm được c&acirc;y n&agrave;o rồi m&igrave;nh thương lượng gi&aacute; nh&eacute;[/SIZE][/COLOR]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">
   </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">[​IMG]</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/06/17/34/1294310051128943181_574_574.j MG]</font></p>

   [b][u]THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:[/u][/b]

   [b]- Tên DN/Cá nhân:[/b] nguyen tan hiep
   [b]- Địa chỉ: [/b] Địa chỉ số 1, Đình Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 , TPHCM
   [b]- Điện thoại: [/b] 0837305356 - Fax: 0908314443
   [b]- email: [/b] nhockute_thichpekute1990@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...