Chuyên bán mai vàng, hoa mai vàng ngày tết quý tỵ 2013 lh 0914233443

#1
<div>&nbsp; Đầu ti&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&uacute;c bạn v&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch một năm mới an khang v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</div><div>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; những nghệ nh&acirc;n trồng mai ở miền trung Thị x&atilde; An Nhơn - B&igrave;nh Định , đ&atilde; c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm trong nghề l&agrave;m vườn, tết năm n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n chở v&agrave; cung cấp những c&acirc;y Mai v&agrave;ng được ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm s&oacute;c kỹ lưỡng v&agrave; cẩn thận trong nhiều năm qua (từ 6 năm tuổi trở l&ecirc;n) ph&acirc;n phối to&agrave;n quốc cho những ai c&oacute; nhu cầu để ti&ecirc;u thụ . K&iacute;nh mong bạn v&agrave; những người kinh doanh ủng hộ ch&uacute;ng t&ocirc;i.</div><div>Những nh&agrave; bu&ocirc;n hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o muốn kinh doanh hoặc chơi Mai v&agrave;o ng&agrave;y t&ecirc;t , đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Rất mong qu&yacute; kh&aacute;ch trong th&agrave;nh phố đến xem v&agrave; ủng hộ .</div><div>ĐẶC BIỆT : Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ghi nhận v&agrave; ưu đ&atilde;i giảm gi&aacute; từ 5 &ndash; 10% khi qu&yacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ đặt h&agrave;ng trước khi mua. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ để lại cho những nghệ nh&acirc;n n&agrave;o muốn mua lại to&agrave;n bộ số mai tr&ecirc;n để kinh doanh với gi&aacute; rất mềm v&agrave; hợp l&yacute;.</div><div><br /></div><div>Đặc biệt: C&oacute; xe chở hoa đến c&aacute;c tỉnh cho qu&yacute; kh&aacute;ch ở xa.</div><div>Mọi chi tiết xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Chị Hạnh : 0914.233.443</div><div><br /></div><div>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để đến xem trực tiếp, c&agrave;ng sớm để được gi&aacute; tốt nhất.&nbsp;</div><div><br /></div><div>H&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để bạn c&oacute; được những c&acirc;y mai tết ưng &yacute; nhất :</div><div><br /></div><div>Chị Hạnh: 0914.233.443</div><div>Địa chỉ: Thị x&atilde; An Nhơn - B&igrave;nh Định</div><div><br /></div><div>Xem ảnh ( chụp ng&agrave;y 29.12.2012):</div><div><br /></div><div>Xem ảnh ( chụp ng&agrave;y 29.12.2012):</div><div><br /></div><div>
</div><div>
</div><div>
</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thị hạnh
- Địa chỉ: Thị xã An Nhơn Bình Định
- Điện thoại: 0914233443 - Fax:
- email: vnchautinhtri@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH