• Chuyên cung cấp bể Biogas

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 16/4/10

  1. nicky146 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cty DKB
   - Địa chỉ: 116A G1 nguyên hồng - thành công hà nội
   - Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
   - email: ngoctu986@vnn.vn
   ================================

   <span /><strong>Chuy&ecirc;n x</strong><strong>ử l&yacute; chất thải chăn nu&ocirc;i, xử l&yacute; chất thải trong bể phốt, xử l&yacute; chất thải trong d&acirc;y chuyền giết mổ gia s&uacute;c, gia cầm, chất thải tồn dư hữu cơ.Tối ưu h&oacute;a về dung t&iacute;ch </strong><strong>lớn</strong><strong>, độ bền cao do sản xuất bằng vật liệu Composite chống m&ocirc;i trường ax&iacute;t v&agrave; m&ocirc;i trường kiềm, độ bền cao, k&iacute;n tuyệt đối. Với t&iacute;nh ưu việt về h&igrave;nh cầu, tự động đẩy ph&acirc;n b&atilde; ra ngo&agrave;i bề, tự động ph&aacute; v&aacute;ng, Lượng Gas trong bể lu&ocirc;n ổn định, lắp đặt ho&agrave;n thiện trong 4h, L&ecirc;n Gas 7 ng&agrave;y sau khi đổ chất thải v&agrave;o bể. lắp đặt ph&ugrave; hợp với v&ugrave;ng đất hẹp v&agrave; yếu.</strong><strong> Mọi sản phẩm của ch&uacute;ng tối đều </strong><strong>&nbsp;được </strong><strong>bảo h&agrave;nh </strong><strong>3</strong><strong> năm</strong><strong> ngay sau khi nghiệm thu đưa v&agrave; sử dụng. đ&aacute;p ứng được nhu cầu sử dụng đến </strong><strong>tuyệt đối của qu&yacute; kh&aacute;ch </strong><strong>.<br /></strong><strong>Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n sản xuất c&aacute;c loại tầu thuyền , ca n&ocirc; bồn đựng h&oacute;a chất c&oacute; dung t&iacute;ch lớn, đ&ocirc; chơi trẻ em như th&uacute; nh&uacute;n m&aacute;ng trượt tầu hỏa nh&agrave; bong&hellip;.. <br /></strong><address>T&agrave;i liệu dưới đ&acirc;y thể hiện r&otilde; ưu điểm của vật liệu composite m&agrave; tổng cục đo lường chất lượng kiểm định;<br /></address><font size="3">Số 09/0349/TN3 - CS ng&agrave;y 15/04/2009<br />Độ bền k&eacute;o đứt: ISO 527 : 1997 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10421 N/ cm2<br />Độ bền uốn: ISO 178&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;: 2000 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192 N/ mm2<br />Độ bền va đập: ISO 179 &nbsp;&nbsp;: 2001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;90,11KJ/ m2<br /></font><span /><strong>Nhận thi c&ocirc;ng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh vui choi giải tr&iacute; như : m&aacute;ng trượt nước đồ chơi duois nước.<br /></strong><strong>Li&ecirc;n hệ : Mr T&uacute; : 0903249986 , IM : tukeu.14684 , Mail : ngoctu986@vnn.vn</strong><strong><br /></strong>
    
   Đang tải...
  2. phàn nàn

   CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỆ!!!! Tôi đã đặt hàng anh Tú làm một số sản phẩm composite. Tuy nhiên làm việc rất không chuyên nghiệp. Không bao giờ giao hàng đúng hẹn, rất bực mình. Không nên hợp tác.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...