• Chuyên cung cấp Cá Ngừ Đại Dương

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 2/6/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Ms. Duy Guest

   <p class="MsoNormal"><span /></p><p class="MsoNormal">C&ocirc;ng ty TNHH MTV Vườn Đại Dương chuy&ecirc;n về lĩnh vực thu mua, chế biến v&agrave; xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng c&aacute; tươi v&agrave; c&aacute; đ&ocirc;ng lạnh, đặc biệt l&agrave; C&aacute; Ngừ Đại Dương. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thị trường trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Sản phẩm của Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được cấp chứng nhận ISO, HACCP, BRC, USDC...xuất khẩu tr&ecirc;n 40 thị trường. </p><p class="MsoNormal"><span /></p><p class="MsoNormal">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu cung cấp lượng lớn C&aacute; Ngừ cắt loins cho thị trường nội địa.</p><p class="MsoNormal">Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p class="MsoNormal"><table width="642" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 34px"><td class="xl77" style="width: 407px; height: 34px" colspan="2"><strong><font face="Arial" size="3">VĂN PH&Ograve;NG GIAO DỊCH TP. HCM</font></strong></td><td class="xl71" style="width: 235px"><strong><font face="Arial" size="3">ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI</font></strong></td></tr><tr style="height: 27px"><td class="xl65" style="width: 407px; height: 27px" colspan="2"><font face="Arial" size="3">Đ/c: Số 93 Xu&acirc;n Thủy, Thảo Điền, Q.2, TP. HCM</font></td><td class="xl73"><strong><font face="Arial" size="3">PHẠM THỊ DUY</font></strong></td></tr><tr style="height: 28px"><td class="xl65" style="width: 407px; height: 28px" colspan="2"><font face="Arial" size="3">ĐT: 08-37 442 228&nbsp; FAX: 08-37 442 229</font></td><td class="xl75"><strong><font face="Arial" size="3">0932 000 651 - 0982 729 799</font></strong></td></tr><tr style="height: 33px"><td class="xl69" style="width: 407px; height: 33px" colspan="2"><em><font size="3"><font face="Arial">Email: <font><strong>duy@oceangarden.vn</strong></font></font></font></em></td><td class="xl67"><font size="3"><font face="Arial">Skype: <font><strong>duy.oceangarden</strong></font><font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></font></td></tr></tbody></table></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ms. Duy
   - Địa chỉ: 93 Xuân Thuỷ, Thảo Điền, Q.2
   - Điện thoại: 0932000651 - Fax: 0982.729.799
   - email: duy@oceangarden.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...