• Bán Chuyên cung cấp các loại test kiểm tra trong thủy sản: Ph, H2S, sunfi, độ cứng...

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 12/9/13

  1. dongnam1004 Nhà nông nghiệp dư

   Công ty chúng tôi chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng trong thời gian qua,

   Đây là danh mục công ty chúng tôi có sẵn.

   Với số lượng lớn sẽ có giá ưu đãi,

   Vui lòng liên hệ chúng tôi để được giá tốt,

   thanks
   Code Tên sản phẩm Đơn giá
   46.5 Test thử pH 1 - 14 dạng cuộn
   Universal Indicator (pH 1 – 14) 1 reel
   Quy cách: 5m/cuộn
   Thang đo: pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14
   Hàng có sẵn
   008.5 Test nhanh
   pH 6.8 - 8.3
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 5m/cuộn
   Thang đo: pH 6. 8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 8.0 - 8.3
   Hàng có sẵn
   044.5 Test nhanh pH
   pH 6.2 - 7.8
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 5m/cuộn
   Thang đo: pH 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8 - 7.0 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8
   Hàng có sẵn
   Test
   pH 7.5 - 14.0
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 50 strip/hộp
   Thang đo: pH 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 -
   13.0 - 13.5 - 14.0
   Hàng có sẵn
   Test pH 4.0 – 10.0
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 50 strip/hộp
   Thang đo: pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 -9.0 - 9.5 - 10.0
   Hàng có sẵn
   Test pH 0 - 6.0
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 50 strip/hộp
   pH 0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0
   Hàng có sẵn
   pH Indicator Strips
   pH 5.0 - 9.0
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 100 strip/hộp
   pH 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0
   Hàng có sẵn
   Test pH 2.0 - 9.0
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 50 strip/hộp
   pH 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0
   - 8.5 - 9.0
   Hàng có sẵn
   Test nhanh
   pH 6.8 - 8.3
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 5m/cuộn
   Thang đo: pH 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 8.0 - 8.3
   Hàng có sẵn
   Test nhanh pH pH 6.2 - 7.8
   Hãng sx: Johnsonpapers-Anh
   Quy cách: 5m/cuộn
   Thang đo: pH 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8 - 7.0 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8
   Hàng có sẵn
   Test thử chlorine dư trong dung dịch 0 – 5 ppm (ml/L).
   Chlorine Indicator 0 – 5 ppm (mg/L) 50 strips per pack

   Hàng có sẵn
   Test thử chlorine dư trong dung dịch 0 – 10 ppm (ml/L).
   Chlorine Indicator 0 – 10 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Hàng có sẵn
   Test thử chlorine dư trong dung dịch 0 – 300 ppm (ml/L).
   Chlorine Indicator 0 – 300 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Hàng có sẵn
   Test thử chlorine dư trong dung dịch 0 – 1,000 ppm (ml/L).
   Chlorine Indicator 0 – 1,000 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Hàng có sẵn
   Test thử chlorine tổng trong dung dịch 0 – 200 ppm (ml/L).
   Chlorine Indicator 0 – 200 ppm (mg/L) cuộn
   Thang đo: 0-10-25-50-100-200
   Hàng có sẵn
   Test đo độ cứng của nước 0 – 500 ppm (mg/L)
   Water Hardness Indicator 0 – 500 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Thang đo: 0 - 5 - 125 - 250 - 500 mg/L (ppm)
   Hàng có sẵn
   Test nhanh nitrite 0 – 25 ppm (mg/L) trong dung dịch
   Nitrite Indicator Strips 0 – 25 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   0 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 25 mg/L (ppm)
   Hàng có sẵn
   Test nhanh nitrate 0 – 500 ppm (mg/L) trong dung dịch
   Nitrate Indicator Strips 0 – 500 ppm (mg/L) 50 strips per pack

   0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (ppm)
   Hàng có sẵn
   Test nhanh acid Peracetic 0 – 50 ppm (mg/L) trong dung dịch
   Peracetic Acid Indicator 0 – 50 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L (ppm)
   Hàng có sẵn
   Test nhanh acid Peracetic 0 – 500 ppm trong dung dịch
   Peracetic Acid Indicator 0 – 500 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Thang đo: 0 - 100 - 250 - 500 mg/l (ppm)
   Hàng đặt nhập
   Test nhanh peroxit 0 – 100 ppm trong dung dịch
   Peroxide Indicator 0 – 100 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Thang đo: 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L (ppm)
   Hàng có sẵn
   Test nhanh peroxit 0 – 400 ppm trong dung dịch
   Peroxide Indicator 0 – 400 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Thang đo: 0 - 100 - 200 - 400 mg/L (ppm)
   Hàng đặt nhập
   Test nhanh sulphite 10 – 500 ppm (mg/L) trong dung dịch
   Sulphite Indicator 10 – 500 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Thang đo: 0- 10 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L (ppm)
   Hàng có sẵn
   Test nhanh ion Flo trong dung dịch HCl
   Fluoride Indicator 0 – 100 ppm (mg/L) 50 strips per pack
   Hàng đặt nhập
   Test nhanh Ammonia trong dung dịch
   Ammonia Indicator 0 – 100 ppm (mg/L) 100 strips per pack
   Thang đo: 0-25-50-100-250-500-1000 ppm

   Hàng có sẵn
   Test nhanh chất lượng nước trong hồ bơi
   Swimming Pool 3 Pad Indicator 50 strips per pack
   Thang đo: pH 6.8 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 8.0
   Free chlorine: 0 - 1 - 2 - 3 - 5 mg/L (ppm)
   Total alkalinity: 0 - 40 - 80 - 150 - 200 mg/L (ppm)
   Hàng có sẵn
   Test kiểm tra độ pH trong nước trước khi lên men trong sản xuất rượu
   Wine pH Indicator Strips (pH 2.8 – 4.4) 50 strips per pack
   Thang đo: pH 2.8 - 3.2 - 3.6 - 4.0 – 4.4
   Hàng có sẵn
   182.1 Test kiểm tra độ pH trong sản xuất bia
   Beer pH Indicator Strips (pH 4.6 – 6.2) 50 strips per pack
   Thang đo: pH 4.6 - 5.0 - 5.4 - 5.8 - 6.2

   Hàng có sẵn
   Giấy đo kiểm tra các tác nhân oxy hóa bằng Hồ tinh bột và Potassium Iodide.
   Starch & Potassium Iodide Paper 10 books per pack
   Hàng đặt nhập
   19.5 Giấy đo kiểm tra các tác nhân oxy hóa bằng Hồ tinh bột và Potassium Iodide.
   Starch & Potassium Iodide Paper 1 reel Hàng đặt nhập
   019.5R Giấy đo kiểm tra các tác nhân oxy hóa bằng Hồ tinh bột và Potassium Iodide.
   Starch & Potassium Iodide Paper 3 reel refill pack
   Hàng đặt nhập
   18.1 Test nhanh phát hiện Iot tự do trong dung dịch
   Starch Paper 10 books per pack
   Hàng đặt nhập
   18.5 Test nhanh phát hiện Iot tự do trong dung dịch dạng cuộn
   Starch Paper 1 reel
   Hàng đặt nhập
   018.5R Test nhanh phát hiện Iot tự do trong dung dịch dạng cuộn
   Starch Paper 3 reel refill pack
   Test nhanh phát hiện độ ẩm trong môi trường
   Cobalt Chloride Paper 10 books per pack
   Hàng đặt nhập
   16.91 Giấy đo độ ẩm
   Humidity Indicator Paper 6 sheets per pack (394 x 267mm)
   36.1 Giấy kiểm tra sự có mặt của nước trong nhiên liệu và các chất lỏng không trộn lẫn khác.
   Water Finder Paper 200 strips per pack
   Hàng đặt nhập
   17.1 Test thử H2S trong dung dịch
   Lead Acetate Paper 10books per pack
   Trắng  đen, nâu

   Hàng có sẵn
   17.5 Test thử H2S trong dung dịch
   Lead Acetate Paper 1 reel
   Hàng đặt nhập
   12.1 Giấy đo xác định hàm lượng Bạc
   Silver Estimating Paper 10 books per pack
   Hàng đặt nhập
   21.9 Giấy kiểm tra nhanh Asen.
   Mercuric Chloride Paper 100 strips per pack
   Hàng đặt nhập
   25.1 Test thử nước làm lạnh
   Water Coolant (EC64) Paper 100 strips per pack
   Hàng đặt nhập
   12.1 Giấy Cadmium Sulphite
   Cadmium Sulphide Paper 500 strips per pack
   Hàng đặt nhập
   13.1 Giấy Nioxime
   Nioxime Paper 500 strips per pack
   Hàng đặt nhập
   33.1 Backing Paper 500 strips per pack 960
   Hàng đặt nhập


   Nga Nguyen(Ms)
   Mob: 0949.825.703/0986.316.960

   Dong Nam Chemicals& Equipments Corporation
   33/8 Luu Nhan Chu Str., Ward 5, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam
   Tel:+84.8.62923745
   Fax:+84.8.62923750
   Email: nga.nguyen@testkits.vn
   Website: www.dongnamlab.com.vn
    
   Đang tải...
  2. dongnam1004

   dongnam1004 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   18
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   sale
   Up lên nào? Các bác ủng hộ giúp em với. Hàng có sẵn
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...