• Chuyên cung cấp dầu điều

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 22/8/12

  1. kiemtien86 Nhà nông nghiệp dư

   <span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp dầu điều, l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền của donafood tại c&aacute;c tỉnh&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">ph&iacute;a bắc, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại dầu điều, vỏ điều với số lượng lớn v&agrave; chất lượng số 1&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">tại Việt Nam. Dầu điều c&oacute; thể sử dụng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu đốt trong c&aacute;c l&ograve; hơi, nồi hơi c&ocirc;ng nghiệp&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">trong sản xuất v&agrave; c&aacute;c loại m&aacute;y d&ugrave;ng để sấy thức ăn gia s&uacute;c. Dầu điều c&oacute; thể thay thế cho d&agrave;u FO&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">v&agrave; tiết kiệm hơn chi ph&iacute; l&ecirc;n tới 40% so với d&ugrave;ng dầu FO bởi v&igrave; gi&aacute; th&agrave;nh dầu điều thấp hơn v&agrave; khi&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">đốt nhiệt lượng sinh ra lớn hơn d&agrave;u FO v&agrave; đặc biệt nữa l&agrave; &iacute;t g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường. Mọi th&ocirc;ng tin&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">về sản phẩm v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh cũng như chi tiết về dầu điều bạn c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh theo số 097&nbsp;</span><br /><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 13px">5678 019 găp Mr Đam hoặc li&ecirc;n hệ qua email : nguyenquydam@gmail.com. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</span><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quý Đam
   - Địa chỉ: Từ Liêm, Hà Nội
   - Điện thoại: 097 5678 019 - Fax:
   - email: nguyenquydam@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...