• chuyên cung cấp dế giống và dế thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 30/4/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trang trại dế Duy Đức
   - Địa chỉ: quốc oai hà nội
   - Tel, Fax: 0982749324::: FaX ::: FaX
   - email: nguyenduy_duong2003@yahoo.com
   ================================

   <font size="5">B&Aacute;N DẾ GIỐNG V&Agrave; DẾ THỊT<br /></font><font size="5">Trại dế Duy Đức chuy&ecirc;n cung cấp dế giống cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i dế để ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; hướng tới l&agrave;m gi&agrave;u. c&oacute; hướng dẫn kỹ thuật tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o. Đảm bảo sẽ nu&ocirc;i dế th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /></font><font size="5">cung cấp dế thịt với số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn.<br /></font><font size="5">gi&aacute;: dế thit: 150 - 200.000 d/1kg ( tuỳ từng thời điểm)<br /></font><font size="5">Giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; trong pham vi h&agrave; nội<br /></font><font size="5">&nbsp;Dế giống:1000 - &nbsp;2.000 d/1con<br /></font><font size="5">Chuy&ecirc;n thu mua dế thịt của c&aacute;c hộ nu&ocirc;i.<br /></font><font size="5">li&ecirc;n hệ : NGUYỄN DUY DƯƠNG<br /></font><font size="5">Địa chỉ : Đội 10 - X&atilde; Thạch Th&aacute;n - Huyện Quốc Oai - H&agrave; Nội<br /></font><font size="5">điện thoại :0982.749.324<br /></font><p><font size="5">&nbsp;</font></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...