Chuyên cung cấp Dế giống và Dế thịt

  • Thread starter Phạm Anh Chinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Anh Chinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Anh Chinh
- Địa chỉ: Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0904615245
- email: phamchinh23@yahoo.com
================================

<p><font size="3">Trại dế m&egrave;n&nbsp;Phạm Chinh xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch,<br />Dế m&egrave;n l&agrave; loại thực phẩm ngon, bổ, gi&agrave;u protein. Gi&aacute; cho mỗi kg dế m&egrave;n thương phẩm b&acirc;y giờ l&agrave; 250-350k. Mỗi lứa dế chỉ cần khoảng 45 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể b&aacute;n dế thịt, 60 ng&agrave;y c&oacute; thể nh&acirc;n giống =&gt; Một hướng ph&aacute;t triển kinh tế rất tốt.</font></p><p><font size="3">Hiện nay trại dế ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp dế m&egrave;n giống, nếu ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Gi&aacute; b&aacute;n 1 cặp dế giống( 1 đực + 2 c&aacute;i) l&agrave; 15.000 đồng. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i trước 7 ng&agrave;y. Trại dế Phạm Chinh vui l&ograve;ng được phục vụ !<br /><br /></font><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="3">Phạm Anh Chinh - Minh Quang - Vũ Thư - Th&aacute;i B&igrave;nh</font></p><p><font size="3">ĐT: 0904615245</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH