Chuyên cung cấp dế thương phẩm tại miền nam

#1
<div><br /></div><div>Đ&atilde; bao năm nay, con dế kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ với người Việt. Ngo&agrave;i ra con dế c&ograve;n d&ugrave;ng để chế biến&nbsp;</div><div>c&aacute;c m&oacute;n ăn rất gi&agrave;u đạm v&agrave; canxi (Dế chi&ecirc;n gi&ograve;n, lăn bột, rim mặn, rang me, kho ti&ecirc;u, gỏi&nbsp;</div><div>c&oacute;c-xo&agrave;i, m&igrave; x&agrave;o ...)</div><div><br /></div><div>Trại Dế B&igrave;nh Dương xin tr&acirc;n trọng giới thiệu đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm &nbsp;Dế Thịt</div><div>l&agrave; trang trại nu&ocirc;i dế quy m&ocirc; lớn nhất tại B&igrave;nh Dương, chất lượng tốt nhất v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</div><div>Chuy&ecirc;n cung cấp dế thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn v&agrave; dế giống cho b&agrave; con muốn nu&ocirc;i &nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh v&agrave; l&acirc;n cận.</div><div>Cung cấp số lượng lớn, giao h&agrave;ng tận nơi, nhanh ch&oacute;ng.</div><div>LH: 0975 053 469( L&acirc;m )</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Văn Lâm
- Địa chỉ: thuận an, bình dương
- Điện thoại: 0975053469 - Fax:
- email: luongvanlampt@gmail.com
 

#2
cho mình cái giá

:huh::huh:cho mình cái giá về trứng giống và con giống đi bạn , mh muốn mua vài ổ trứng về gây giống
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH