• Chuyên cung cấp gà Ác , đủ kích cở.

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 14/4/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trại Gà Phong Loan
   - Địa chỉ: Thị Trấn Hòn Đất_ Huyện Hòn Đất, Kiên Giang
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email:
   ================================

   <p><font size="2">&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp:</font></p><p><font size="2">-G&agrave; con giống đảm bảo chất lượng</font><font size="2">.</font></p><p><font size="2">-G&agrave; thịt đủ c&aacute;c k&iacute;ch cỡ, g&agrave; đẹp, mập, khỏe.</font></p><p><font size="2">Gi&aacute; cả cạnh tranh trực tiếp từ người chăn nu&ocirc;i, giấy tờ th&uacute; y đầy đủ,nguồn g&agrave; ổn định , số lượng lớn.</font></p><p><font size="2">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font><font size="3"><strong>0973166092 </strong>gặp<strong> </strong></font><font size="2"><strong>LOAN</strong></font></p><p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lấy<font size="3"> chất lượng v&agrave; uy t&iacute;n</font> l&agrave;m đầu trong kinh doanh.</font></p><p><font size="2">Rất mong được hợp t&aacute;c.</font></p>
    
   Đang tải...
  2. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trại Gà Phong Loan
   - Địa chỉ: Thị Trấn Hòn Đất_ Huyện Hòn Đất, Kiên Giang
   - Tel, Fax: ĐT: 0773786537. DĐ : 0973166090 ::: FaX
   - email: huyen_vy_ag@yahoo.com
   ================================

   ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp: <p><font size="2">-G&agrave; con giống đảm bảo chất lượng</font><font size="2">.</font></p><p><font size="2">-G&agrave; thịt đủ c&aacute;c k&iacute;ch cỡ, g&agrave; đẹp, mập, khỏe.</font></p><p><font size="2">Gi&aacute; cả cạnh tranh trực tiếp từ người chăn nu&ocirc;i, giấy tờ th&uacute; y đầy đủ,nguồn g&agrave; ổn định , số lượng lớn.</font></p><p><font size="2">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font><font size="3"><strong>0973166090 </strong>gặp<strong> </strong></font><font size="2"><strong>LOAN</strong></font></p><p><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lấy<font size="3"> chất lượng v&agrave; uy t&iacute;n</font> l&agrave;m đầu trong kinh doanh.</font></p><p><font size="2">Rất mong được hợp t&aacute;c.</font></p>
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...