CHUYÊN CUNG CẤP GÀ LƯƠNG PHƯỢNG CHIM TRĨ

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: wanbituananh
- Địa chỉ: TP,HCM
- Tel, Fax: 0908123771 ::: FaX
- email: tuananh@yaoo.vn.com
================================

<h4><font color="#3300ff" size="2">M&Igrave;NH NHẬN CUNG CẤP G&Agrave; GIỐNG C&Aacute;C LOẠI</font></h4><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; LƯƠNG PHƯỢNG</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; AI CẬP</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; TA </font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; SAO</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; HOMONG</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; &Aacute;C</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">CHIM TRĨ</font></p><p><font color="#ff0000" size="2">G&Agrave; ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG C&Oacute; TI&Ecirc;M CHỦNG VACXIN NHẬN CUNG CẤP SỐ LƯỢNG KH&Ocirc;NG HẠN CHẾ GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI C&Aacute;C TỈNH TH&Agrave;NH TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I ĐẠT HIỆU QUẢ CAO. BAO ĐẦU RA G&Agrave; TRƯỞNG TH&Agrave;NH. MỌI NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ MONG ĐưỢC HỢP T&Aacute;C VỚI TẤT CẢ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</font></p><p><font color="#ff0000" size="2" /></p>
 

#4
chim trĩ nuôi cũng dễ thôi anh.anh có nhu cầu liên hệ mình hướng dẫn cách nuôi
chúc anh thành công...
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH