Chuyên cung cấp hải sản Phan Thiết sỉ và lẻ

  • Thread starter phuongpham263
  • Ngày gửi
P

phuongpham263

Guest
#1
<p><span style="color: #3366ff; font-size: large"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH 24HSEAFOOD</strong></span></p> <p><strong>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP SỈ V&Agrave; LẺ C&Aacute;C LOẠI HẢI SẢN</strong></p> <p><strong>VPĐD : 2A Th&iacute;ch Quảng Đức &nbsp;&ndash; phường 5 &ndash; quận Ph&uacute; Nhuận &ndash; Tp.HCM</strong></p> <p><strong>MST: 3400376588</strong></p> <p>Hiện c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp một số mặt h&agrave;ng hải sản Phan Thiết như :</p> <ol><li>Mực ống Filet</li><li>Mực trứng nguy&ecirc;n con ( loại A1 v&agrave; A2 )</li><li>Mực nang n&uacute;t l&agrave;m sạch ( h&agrave;ng tươi )</li><li>Mực nang sữa</li><li>Mực ống thịt c&aacute;c loại ( 20-25cm, 25-30cm, 30cm-&gt;&hellip; )</li><li>Mực l&aacute; 1 nắng (2con/kg, 3con/kg, 4con/kg)</li><li>Bạch tuộc l&agrave;m sạch</li><li>Bạch tuộc nguy&ecirc;n liệu</li><li>Răng mực c&aacute;c loại</li><li>S&ograve; Điệp ( h&agrave;ng tươi )</li><li>Mực kh&ocirc; ( loại 1, loại 2, loại 3 )</li></ol> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo nguồn h&agrave;ng chất lượng, ổn định với gi&aacute; cả hợp l&yacute;, giao h&agrave;ng tận nơi, c&oacute; h&oacute;a đơn thanh to&aacute;n.</p> <p>H&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i khi bạn c&oacute; nhu cầu để nhận bảng b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; được tư vấn trực tiếp.</p> <p><span style="color: #ff0000"><em>Hotline : 0932 053 474 ( Mr. Phương )</em></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><em>Email : </em><a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:phuongpham@24hseafood.com"><span style="color: #ff0000"><em>phuongpham@24hseafood.com</em></span></a></span></p> <p><span style="color: #ff0000"><em>Web : </em><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://www.24hseafood.com/"><span style="color: #ff0000"><em>www.24hseafood.com</em></span></a></span></p> <span style="color: #ff0000"><span style="color: #ff0000"><em><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/07/996519/201209090725_uai1335371739.jpg" /> <br />Bạch tuộc nguy&ecirc;n liệu<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/07/996519/201209090719_thumb_muc_trung_loai_a__file.jpg" /> <br />Mực trứng A1<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/07/996519/201209090713_thumb_muc_la_1_nang_mucla1na.jpg" /> <br />Mực l&aacute; 1 nắng<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/07/996519/201209090705_thumb_201233013941_mucong30u.jpg" /> <br />Mực ống 30up<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/07/996519/201209090658_medium_vvp1335371761.jpg" /> <br />Mực nang n&uacute;t<br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/09/07/996519/201209090653_medium_nco1335371767.jpg" /> <br />Răng mực lớn</em></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Việt Phương
- Địa chỉ: 2A Thích Quảng Đức, F5, Q.PN
- Điện thoại: 0932053474 - Fax: 0972788844
- email: phuongpham@24hseafood.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH