chuyên cung cấp hải sản tươi sống và đông lạnh

  • Thread starter phan hoang bao nam
  • Ngày gửi
P

phan hoang bao nam

Guest
#1
<p>ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; cơ sở chuy&ecirc;n cung cap c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản tuơi sống v&agrave; đ&ocirc;ng lạnh cho c&aacute;c đơn vị nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn v&agrave; c&aacute;c cty ,c&aacute;c hệ thống b&aacute;n lẻ :c&aacute;c mặt h&agrave;ng nhu: c&aacute; b&ograve; da,c&aacute; b&ograve; da sữa,c&aacute; ,c&aacute; trứng ,c&aacute; sapa,l&ograve;ng b&agrave;n ch&acirc;n g&agrave;, cồi s&ograve; điệp, c&aacute; bớp, mưc trứng, mực một nắng, t&ocirc;m mũ ni, t&ocirc;m h&ugrave;m,đ&agrave; điểu, thịt nh&iacute;m,thịt nai, c&aacute; sấu, thỏ...v.v...... rất mong đựơc hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.xin li&ecirc;n hệ (MR.sơn).0944533787 &amp; 01223112533 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!!!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan hoàng bảo nam
- Địa chỉ: 11 bàn cờ p3,q3
- Điện thoại: 0944533787 - Fax: 01223112533
- email: baonam.frozenfood2011@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH