Chuyên cung cấp hạt bo bo (ý dĩ) số lượng lớn để xuất khẩu

#1

Chúng tôi hiện có kho dự trữ hạt bo bo( ý dĩ) số lượng khá lớn khoảng vài trăm tấn để xuất khẩu và tiêu thụ nọi địa.
Các cá nhân và đối tác có nhu cầu thu mua để xuất khẩu vui lòng liên hệ vè

Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong )
Email: lvphonglv@gmail.com 

#2
Chúng tôi hiện có kho dự trữ hạt bo bo( ý dĩ) số lượng khá lớn khoảng vài trăm tấn để xuất khẩu và tiêu thụ nọi địa.
Các cá nhân và đối tác có nhu cầu thu mua để xuất khẩu vui lòng liên hệ vè

Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong )
Email: lvphonglv@gmail.com

 
#3
Chúng tôi hiện có kho dự trữ hạt bo bo( ý dĩ) số lượng khá lớn khoảng vài trăm tấn để xuất khẩu và tiêu thụ nọi địa.
Các cá nhân và đối tác có nhu cầu thu mua để xuất khẩu vui lòng liên hệ vè

Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong )
Email: lvphonglv@gmail.com


 
#4
Chúng tôi hiện có kho dự trữ hạt bo bo( ý dĩ) số lượng khá lớn khoảng vài trăm tấn để xuất khẩu và tiêu thụ nọi địa.
Các cá nhân và đối tác có nhu cầu thu mua để xuất khẩu vui lòng liên hệ vè

Phone: 0975.075.214 ( Mr Phong )
Email: lvphonglv@gmail.com


 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH