Chuyên cung cấp heo rừng giống, thịt các loại, gà giống, thịt các loại. đặc biệt có gà rừng

  • Thread starter Heorungquocbao1983
  • Ngày gửi
H

Heorungquocbao1983

Guest
#1
<p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><font color="#ff6600" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 37px" /></font></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><font color="#ff6600" face="Tahoma"><span style="font-size: 28pt; font-family: Tahoma; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888">Trang Trại H&ugrave;ng Lan</span></font></p><p>&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: lime; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888">&nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma; color: lime; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888">:</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888">- Heo Rừng giống, thịt ( heo rừng giống thuần chủng THAILAN &amp; VIỆT NAM)<br /> - G&agrave; rừng giống c&aacute;c loại</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888">&nbsp;Đến với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i, c&aacute;c bạn h&atilde;y y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, đảm bảo giao h&agrave;ng tận nơi v&agrave; hướng dẫn l&agrave;m chuồng trại, vệ sinh ph&ograve;ng bệnh</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888">&nbsp;Đến với H&Ugrave;NG LAN l&agrave; đến với chất lượng!</span></p> <p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888">&nbsp;Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời!</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888"><br /> <br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Quốc Bảo
- Địa chỉ: La hai, Đồng Xuân, Phú Yên
- Điện thoại: 0935290626 - Fax:
- email: Hoquocbao_ktt@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH