chuyên cung cấp khí argon và vỏ chai khí co2

  • Thread starter tanthoi08
  • Ngày gửi
T

tanthoi08

Guest
#1
<p>C&Ocirc;NG TY KH&Iacute; C&Ocirc;NG NGIỆP TIẾN PH&Aacute;T CHuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau</p><p>kh&iacute; nito. kh&iacute; oxy, kh&iacute; co2, kh&iacute; argon, kh&iacute; axetylen, kh&iacute; hydro</p><p>Chai kh&iacute; loại:3 l&iacute;t , 10 l&iacute;t, 14 l&iacute;t, 20 l&iacute;t, 30 l&iacute;t, 40 l&iacute;t</p><p>C&aacute;c loại vỏ chai mới v&agrave; vỏ chai đ&atilde; qua sử dụng, với gi&aacute; cả hợp ly</p><p>cung cấp c&aacute;c van, t&iacute;p, nắp chai chứa kh&iacute;</p><p>Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp kh&iacute; oxy thở phục vụ tận nh&agrave; cho qu&iacute; kh&aacute;ch &nbsp;h&agrave;ng</p><p>Đồng hồ đo &aacute;p :Argon, co2, ni to, oxy, axetylen</p><p>Ch&uacute;c qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng may mắn v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống</p><p>C&ocirc;ng Ty TNHH KH&Iacute; C&Ocirc;NG NGHIỆP TIẾN PH&Aacute;T</p><p>Địa chỉ: 362 Phạm Ngũ L&atilde;o, Phường Hiệp Th&agrave;nh, Thị X&atilde; Thủ&nbsp; Dầu Một, Tỉnh B&igrave;nh Dương</p><p>MỌI CHI TIẾT XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguyễn Văn T&acirc;n</p><p>Số điện thoại&nbsp;&nbsp; :0909127708</p><p>Hoặc Mail&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :tanthoi08@gmail.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Tân
- Địa chỉ: 362 Phạm Ngũ Lão, HIệp Thành , Thủ Dầu Một, Binh Dương
- Điện thoại: 0909127708 - Fax:
- email: tanthoi08@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH