• chuyên cung cấp khoai tây các chủng loại

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 19/1/13

  1. kanat2228 Guest

   <p><span style="font-size: large; color: #ff0000">Mr.Quyết 0986507090</span></p> <p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng về khoai t&acirc;y như khoai t&acirc;y tươi nguy&ecirc;n củ nhập khẩu từ mỹ v&agrave; khoai t&acirc;y simplot.</p> <p><br /><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: large">Hiện tại đang c&oacute; một số khoai t&acirc;y xấu về h&igrave;nh thức: trầy xướt..đang ch&agrave;o b&aacute;n với gi&aacute; th&agrave;nh 70% gi&aacute;(c&oacute; gọt vỏ giao).</span><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">Nếm thử koai t&acirc;y đ&ocirc;ng lạnh của Simplot bạn sẽ cảm nhận được sự vượt trội về chất lượng v&agrave; hương vị so với c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng loại:</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+ <span style="color: #0000ff">Sợi khoai d&agrave;i hơn</span> với nhiều kiểu&nbsp;d&aacute;ng đa dạng -&gt; độ phủ k&iacute;n dĩa nhiều hơn -&gt; cho nhiều khẩu phần hơn = Lợi nhuận cao hơn</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+<span style="color: #0000ff"> Gi&ograve;n hơn</span>: với lượng nước thấp hơn, tinh bột cao hơn v&agrave; lượng đường thấp, gi&uacute;p sợi khoai sau khi chi&ecirc;n vẫn giữ được độ mềm mịn b&ecirc;n trong v&agrave; gi&ograve;n b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+<span style="color: #0000ff"> &Iacute;t thấm dầu hơn</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+ Ngo&agrave;i ra, Hoa Kỳ l&agrave; nước duy nhất c&oacute; ti&ecirc;u chuẩn cho c&aacute;c nh&agrave; sản xuất khoai n&ecirc;n sản phẩm chất lượng cao v&agrave; đồng nhất.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">- Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ph&acirc;n phối 6 loại khoai t&acirc;y Simplot:</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+&nbsp;Khoai t&acirc;y đ&ocirc;ng lạnh cắt d&agrave;i 1/4 hiệu Blue Ribbon</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+ Khoai t&acirc;y đ&ocirc;ng lạnh cắt d&agrave;i 1/4 hiệu Sun Crop</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/qeq1358493764.jpg"><img border="0" alt="Chuy&ecirc;n cung cấp khoai t&acirc;y c&aacute;c loại: tươi, đ&ocirc;ng lạnh cắt l&aacute;t c&aacute;c loại" title="Chuy&ecirc;n cung cấp khoai t&acirc;y c&aacute;c loại: tươi, đ&ocirc;ng lạnh cắt l&aacute;t c&aacute;c loại" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_qeq1358493764.jpg" /></a></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+ Khoai t&acirc;y đ&ocirc;ng lạnh cắt răng cưa 1/2 hiệu Sun Crop</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+ Khoai t&acirc;y đ&ocirc;ng lạnh cắt thẳng 3/8 hiệu Simplot</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+&nbsp;Khoai t&acirc;y đ&ocirc;ng lạnh cắt d&agrave;i 3/8 hiệu Sun Crop</span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">+ Khoai t&acirc;y đ&ocirc;ng lạnh cắt l&aacute;t hiệu Sun Crop</span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><br />Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng khoai t&acirc;y như khoai t&acirc;y v&agrave;ng, đỏ, t&iacute;m.<br /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">&nbsp;Phục vụ tất cả c&aacute;c nhu cầu về khoai t&acirc;y của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng..<br /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span></p> <p><span style="font-size: small; color: #ff0000"><span style="font-size: medium">&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ <br /></span></span></p> <p><span style="font-size: small; color: #ff0000"><span style="font-size: medium">&nbsp;Mr.Quyết 0986 507090 &amp; 0839955 666<br /></span></span></p> <span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;Email: trade5@tmtdistribution.com</span></span></span></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chí Quyết
   - Địa chỉ: 47 phan xích long p3 quận phú nhuận hcm
   - Điện thoại: 0986507090 - Fax: 0839955666
   - email: trade5@tmtdistribution.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...