Chuyên cung cấp máy nông nghiệp

  • Thread starter dauxanhrauma
  • Ngày gửi
D

dauxanhrauma

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <p class="p_first"><font size="4"><strong>SI&Ecirc;U THỊ M&Aacute;Y VIỆT NAM</strong></font></p> <p><font size="4">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP M&Aacute;Y N&Ocirc;NG NGHIỆP</font></p> <p><font size="4">ĐIẠ CHỈ: SỐ 35 NGUYỄN NGỌC VŨ-TRUNG H&Ograve;A-CG-HN</font></p> <p><font size="4">WEBSITE: WWW.SIEUTHIMAYVIENAM.VN</font></p><p>&nbsp;</p> <p><font size="4">HOTLINE:&nbsp;0986411579 - 04-35561696 m&aacute;y lẻ: 205</font></p> <p><font size="4"><strong>M&Aacute;Y C&Agrave;Y K&Eacute;O KUBOTA 004</strong></font></p> <p><font size="4">&nbsp;<img border="0" src="http://image.vinacomm.vn/Image.aspx?id=37272&amp;it=product&amp;ts=200&amp;lm=634758002080630000&amp;te=" /></font></p> <p><font size="4">H&atilde;ng sản xuất &nbsp;&nbsp;&nbsp; :KUBOTA<br /> Tốc độ quay (v&ograve;ng/ph&uacute;t) :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3000<br /> Dung t&iacute;ch xi lanh (cm3) :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500<br /> Độ xới s&acirc;u (cm) :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30<br /> K&iacute;ch thước m&aacute;y (mm) :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1800x1060x1100<br /> Trọng lượng m&aacute;y (kg) :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650<br /> Xuất xứ :&nbsp;&nbsp;&nbsp; JAPAN</font></p> <p><font size="4"><strong>M&Aacute;Y C&Agrave;Y K&Eacute;O KUBOTA 003</strong></font></p> <p><font size="4">&nbsp;<img border="0" src="http://image.vinacomm.vn/Image.aspx?id=37273&amp;it=product&amp;ts=200&amp;lm=634758002735170000&amp;te=" /></font></p> <p><font size="4">H&atilde;ng sản xuất: &nbsp;&nbsp;&nbsp; KUBOTA<br /> Xuất xứ :&nbsp;&nbsp;&nbsp; JAPAN</font></p> <p><font size="4"><strong>M&Aacute;Y C&Agrave;Y K&Eacute;O KUBOTA 002</strong></font></p> <p><font size="4">&nbsp;<img border="0" src="http://image.vinacomm.vn/Image.aspx?id=37275&amp;it=product&amp;ts=200&amp;lm=634758003474070000&amp;te=" /></font></p> <p class="p_last"><font size="4">H&atilde;ng sản xuất &nbsp;&nbsp;&nbsp; :KUBOTA<br /> C&ocirc;ng suất (kw): &nbsp;&nbsp;&nbsp; 26<br /> Dung t&iacute;ch xi lanh (cm3) :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1647<br /> K&iacute;ch thước m&aacute;y (mm) :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2920x1430x1500<br /> Trọng lượng m&aacute;y (kg) :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595<br /> Xuất xứ :&nbsp;&nbsp;&nbsp; JAPAN</font></p> </div> </div></div> </div> <p><font size="4"><br /></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nongdan
- Địa chỉ: 35 nguyễn ngọc vũ-trung hòa-cầu giấy-HN
- Điện thoại: 0986411579 - Fax: 01255046584
- email: havhvinacomm@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH