CHUYÊN CUNG CẤP ME_THIONI_NE 84% (MHA) NOVUS-MỸ

  • Thread starter DOTHANHTUNG
  • Ngày gửi
D

DOTHANHTUNG

Guest
#1
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">C&ocirc;ng Ty Thanh H&agrave; chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối &amp; cung cấp Me thi o nine 84% (MHA) của Tập Đo&agrave;n Novus Mỹ sản xuất, nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn được sử&nbsp; dụng trong ng&agrave;nh thủy sản, gia s&uacute;c, gia cầm........ Đặc biệt cho c&aacute; Basa của Việt Nam.</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;Đỗ Thanh T&ugrave;ng</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;Tel: 0913 910799 - 08 38480869 (27)</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DO THANH TUNG
- Địa chỉ: 38D1, Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP HCM
- Điện thoại: 0913 910799 - Fax: 08 38480869
- email: tung@thanhhaoffice.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH