Chuyên cung cấp mực trứng Phan Thiết các loại giá gốc từ vựa

  • Thread starter nguyendinhhuong2501
  • Ngày gửi
N

nguyendinhhuong2501

Guest
#1
<span style="font-size: 14pt"><span style="color: #548dd4"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại hải sản Phan Thiết từ vựa</strong></span></span><span style="font-size: 10pt"><br /> <br /> <strong><u><span style="color: #ff0000">Trụ sở</span></u></strong>: Đường H&agrave;n Mạc Tử, P. Ph&uacute; H&agrave;i, Tp Phan Thiết<br /> <br /> </span><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff0000"><u><strong>Địa chỉ</strong></u></span></span><span style="font-size: 10pt">: 534/19 Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.21, Q. B&igrave;nh Thạnh, Tp Hcm</span><br /> <span style="font-size: 10pt"><br /> </span><br /> <span style="font-size: 10pt"> Đến từ v&ugrave;ng biển Phan Thiết dồi d&agrave;o nguồn hải sản, vựa ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại mực gi&aacute; gốc từ ch&iacute;nh vựa. Với</span><span style="font-size: 10pt"> đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng phục vụ , giải th&iacute;ch mọi thắc mắc của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. C&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="font-size: 10pt"> lu&ocirc;n đảm bảo gi&aacute; tốt nhất tại S&agrave;i G&ograve;n.<br /> </span><br /> <span style="font-size: 10pt"><br /> </span><br /> <span style="font-size: 10pt"><strong><u><span style="color: #ff0000">Với c&aacute;c sản phẩm:</span></u></strong><br /> <br /> +<span style="color: #4bacc6"> Mực trứng( đủ size)</span><br /> <br /> + Mực ống( đủ size)<br /> <br /> + Mực nang( nguy&ecirc;n liệu, đ&atilde; l&agrave;m sạch, đủ size)<br /> <br /> + <span style="color: #4f81bd">Mực 1 nắng (đủ c&aacute;c size)</span><br /> <br /> + Răng mực....<br /> <br /> + Kh&ocirc; mực<br /> <br /> +Mực ống tươi, mực l&aacute; tươi<br /> <br /> <br /> Gi&aacute; gốc từ vựa, giao h&agrave;ng tận nơi. Rất mong được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> <br /> H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; được bảng b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất<br /> <br /> </span><span style="font-size: 10pt"><span style="color: #ff0000"><u><strong>Li&ecirc;n hệ</strong></u></span></span><span style="font-size: 10pt">: MS. Đinh Hương.<br /> <br /> <strong><u><span style="color: #ff0000">DT</span></u></strong>: 0917.370.179</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Đinh Hương
- Địa chỉ: 534/19 Diện Biên Phủ, P.21, Q. Bình Thạnh, Tp Hcm
- Điện thoại: 0917370179 - Fax: 0917370179
- email: nguyendinhhuong2501@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH