Chuyên cung cấp nguyên liệu thức ăn gia súc & thủy sản

  • Thread starter tdquy68
  • Ngày gửi
T

tdquy68

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p>CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu thức ăn Gia s&uacute;c &amp; Thủy sản. Qu&yacute; CTY &amp; Doanh Nghiệp sẽ h&agrave;i l&ograve;ng về sự ổn định của Sản phẩm nguy&ecirc;n liệu v&agrave; Gi&aacute; cả do CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp :&nbsp;</p><p>&nbsp;* B&ocirc;t c&aacute; Basa 60% đạm ;* Bột c&aacute; biển 55% -&gt; 67% đạm ; Bột vỏ đầu T&ocirc;m 32% đạm .</p><p>&nbsp;* Bả Đ.N&agrave;nh Argentina, Ấn Độ 46% đạm ; Bột xương thịt &Yacute;, Đ&ocirc;ng &acirc;u 50% đạm .</p><p>&nbsp;* Dầu c&aacute; Biển tr&iacute;ch ly IV 100 -&gt; 130 ; Vỏ M&egrave; Tr&iacute;ch ly 26% đạm ; C&aacute;c nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c....Chất lượng Sản phẩm v&agrave; Gi&aacute; cả cạnh tranh l&agrave; Ti&ecirc;u Ch&iacute; h&agrave;ng đầu của CTY ch&uacute;ng t&ocirc;i. QU&Yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : </p><p>&nbsp; Mr. Trần Đ&igrave;nh Qu&yacute; . Tel : 090 590 8188 - 08.38353363 .Imail : dinhquy68@gmail.com H&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng Qu&yacute; Kh&aacute;ch . THANK ?</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH SX TM & DV THÀNH HƯNG GIA
- Địa chỉ: 128/37 Hùng Vương, P2, Q10, TP. HCM
- Điện thoại: 08.38353363 - Fax:
- email: thanhhunggia2008@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH