Chuyên cung cấp nguyên liệu thức ăn Gia súc & Thủy sản

  • Thread starter tdquy68
  • Ngày gửi
T

tdquy68

Guest
#1
<p>&nbsp;Cty TH&Agrave;NH HƯNG GIA k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng. Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu thức ăn Gia s&uacute;c v&agrave; Thủy sản. Qu&yacute; CTY &amp; Doanh Nghiệp sẽ h&agrave;i l&ograve;ng về sự ổn định của Gi&aacute; cả v&agrave; Sản phẩm- nguy&ecirc;n liệu do TH&Agrave;NH HƯNG GIA cung cấp :* Bột c&aacute; Basa, bột c&aacute; Biển ;* Bột vỏ đầu T&ocirc;m ;* Bột xương thịt &Yacute;, Đ&ocirc;ng &acirc;u ;* Dầu c&aacute; Basa, dầu c&aacute; Biển tr&iacute;ch ly ;* Bả Đ.N&agrave;nh Argentina, Ấn độ ;* Vỏ M&egrave; tr&iacute;ch ly ;* C&aacute;c Nguy&ecirc;n liệu hổ trợ, tăng Protein/đạm.</p><p>&nbsp;Chất lượng Sản Phẩm &amp; Gi&aacute; cả cạnh tranh lả Ti&ecirc;u Ch&iacute; kinh doanh h&agrave;ng đầu của CtY TH&Agrave;NH HƯNG GIA. Qu&yacute; CTY v&agrave; Doanh Nghiệp c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Mr. Trần Đ&igrave;nh Qu&yacute;. Tel : 090 590 8188 - 08.38353363. H&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c v&agrave; phục vụ qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng .</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH SX TM & DV THÀNH HƯNG GIA
- Địa chỉ: 128/37 Hùng Vương, P2, Q10, TP. HCM
- Điện thoại: 08.38353363 - Fax:
- email: thanhhunggia2008@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH