• Chuyên cung cấp nhông giống, nhông thịt số lượng lớn, có quanh năm

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 18/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chánh Ngôn
   - Địa chỉ: 32 Trần Quang Khải P.Nguyễn Văn Cừ Tp.Qui Nhơn Tỉnh.Bình Định
   - Tel, Fax: 0168.847.42.48
   - email: kynhong.mientrung@gmail.com
   ================================

   <p><font size="3">Trại nh&ocirc;ng giống <strong>Kỳ Ng&ocirc;n, </strong>nằm tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n thuộc khu vực miền trung. Nơi đ&acirc;y c&oacute; miền c&aacute;t trắng v&agrave; nắng gi&oacute; quanh năm, ph&ugrave; hợp với m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&ocirc;ng đạt năng suất cao.<br /></font></p><p><font size="3">Trại nh&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n: <br /></font></p><p><font size="3">-Cung cấp</font><font color="#339900" size="3"><strong><font color="#0000ff"> nh&ocirc;ng giống, nh&ocirc;ng thịt</font> </strong><font color="#000000">đủ loại, số lượng lớn, năng suất cao,đủ đ&aacute;p ứng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh. </font></font></p><p><font color="#339900" size="3"><font color="#000000">-Đặc biệt cung cấp <font color="#0000cc"><strong>con giống c&oacute; chất lượng tốt</strong></font> cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i nhỏ lẽ hoặc qui m&ocirc;.</font></font></p><p><font size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="3"> Số điện thoại: </font><font color="#0000ff" size="3"><strong>0168.847.42.48 - gặp Anh. Ng&ocirc;n<br /></strong></font></p><p><font size="3">Email: </font><font color="#0000ff" size="3"><strong>kynhong.mientrung@gmail.com </strong></font><font size="3"><br /></font></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...