Chuyên cung cấp sỉ & lẻ bồ câu ra ràng cho nhà hàng, quán nhậu Tp.HCM

  • Thread starter utnhi
  • Ngày gửi
U

utnhi

Guest
#1
<p><font size="2"><strong>Trại bồ c&acirc;u Quận 9 của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp sỉ &amp; lẻ bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu trong khu vực Tp</strong></font> <strong><font size="2">HCM với chất lượng v&agrave; số lượng ổn định.<br />Khối lượng 400 -&gt; 600gr/con&nbsp;<br /><font color="#ff3333">Mua 5 cặp gi&aacute; 100.000VNĐ/ 1cặp(miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng tận nơi khi mua từ 5 cặp trở l&ecirc;n trong khu vực Q.9, TĐ, BT)</font></font></strong></p><p><strong><font color="#ff3333" size="2">Mua&nbsp;10 cặp gi&aacute; 90.000VNĐ/ 1cặp (miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng tận nơi )</font></strong></p><p><strong><font color="#ff3333" size="2">Mua 20 cặp gi&aacute; 80.000VNĐ/ 1cặp (miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng tận nơi )</font></strong></p><p><strong><font size="1" /></strong><strong><font size="2"><br /><font size="3">Li&ecirc;n hệ: 098.3100.342 (C. Nhi). <br /></font><br /></font><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> C. Nhi<br /><strong>- Địa chỉ: </strong><br /><strong>- Điện thoại: </strong> 0983100342 - Fax: <br /><strong>- email: </strong> dtmh89@yahoo.com.vn <br /><br /><br /><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/78649-Chuyen-cung-cap-si-le-bo-cau-ra-rang-cho-nha-hang-quan-nhau-Tp-HCM#ixzz1oPo5F6KO">http://agriviet.com/home/threads/78649-Chuyen-cung-cap-si-le-bo-cau-ra-rang-cho-nha-hang-quan-nhau-Tp-HCM#ixzz1oPo5F6KO</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nhi
- Địa chỉ: 55/8, Nguyễn Xiển, P.Long Bình, Q9
- Điện thoại: 0983100342 - Fax:
- email: ngocsontran87@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH