chuyên cung cấp tắc kè giống

  • Thread starter phamkiet
  • Ngày gửi
P

phamkiet

Guest
#1
<div><br /></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Chuy&ecirc;n cung cấp tắc k&egrave;,k&igrave; t&ocirc;m</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;</span><br /><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp : sỉ &amp; lẻ</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;- Tắc k&egrave; n&uacute;i con tươi sống v&agrave; kh&ocirc;. D&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;- Đặt biệt cung cấp tắc k&egrave; giống số lượng lớn cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i trang trại.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;- Kỳ t&ocirc;m ( Rồng Đất): C&oacute; đủ size lớn nhỏ để nu&ocirc;i l&agrave;m kiểng. V&agrave; phục vụ l&agrave;m m&oacute;n ăn đặt biệt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;Gi&aacute; cả phải chăng, giao h&agrave;ng tận nơi.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;Qu&iacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">&nbsp;ĐT: 0982.101.754 :Mr tuấn kiệt</span><br /><br /><div style="text-align: left"><font face="Arial, Tahoma, Verdana"><span style="font-size: 12px">tuankiet7799@gmail.com</span></font></div><div style="text-align: left">&nbsp;</div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: left">C&aacute;m ơn đ&atilde; xem tin!</span><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm tuấn kiệt
- Địa chỉ: TP HCM
- Điện thoại: 0982101754 - Fax:
- email: tuankiet7799@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH