• Chuyên cung cấp thịt gà Hàn Quốc

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/7/12

  1. jankykool Guest

   <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <p style="text-align: center" class="p_first"><span style="font-size: x-large"><strong><span style="color: #ff0000">GFC VINA XIN K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH ! </span></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff">LỜI ĐẦU TI&Ecirc;N CHO PH&Eacute;P CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐƯỢC GỬI NHỮNG LỜI TRI &Acirc;N CH&Acirc;N TH&Agrave;NH ĐẾN NHỮNG KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; ĐỒNG H&Agrave;NH V&Agrave; HỢP T&Aacute;C C&Ugrave;NG CH&Uacute;NG TỐI TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff">L&Agrave; MỘT THƯƠNG HIỆU H&Agrave;NG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP SẢN PHẨM THỊT G&Agrave; NGUY&Ecirc;N CON V&Agrave; THỦY HẢI SẢN TỪ ĐẤT NƯỚC H&Agrave;N QUỐC, CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; V&Agrave; ĐANG NỔ LỰC NHIỀU HƠN NỮA ĐỂ MANG LẠI CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG SỰ H&Agrave;I L&Ograve;NG CAO NHẤT.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/pxc1340866384.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_pxc1340866384.jpg" /></a><br /></span></strong></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff">ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT VỀ C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG M&Agrave; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG CUNG CẤP XIN VUI L&Ograve;NG TRUY CẬP V&Agrave;O WEBSITE: <span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000">WWW.GFCVINA.COM </span></span></span></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff">HOẶC LI&Ecirc;N HỆ TRỰC TIẾP V&Agrave;O SỐ ĐIỆN THOẠI: </span><em><span style="color: #0000ff">&nbsp;</span><span style="color: #0000ff"><span style="color: #ff0000">0909 889 112 (MR VĨ - PH&Ograve;NG KINH DOANH</span></span><span style="color: #0000ff"><span style="color: #ff0000">)</span> </span></em></strong><strong><span style="color: #0000ff">ĐỂ ĐƯỢC HỔ TRỢ TƯ VẤN.</span></strong></span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000">XIN TR&Acirc;N TRỌNG CẢM ƠN !</span></span></span></strong></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: HOÀNG VĂN VĨ
   - Địa chỉ: 3e/2 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
   - Điện thoại: 0909889112 - Fax:
   - email: hoangvanvi88@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...