• Chuyên cung cấp, thu mua lợn rừng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/10/09

  1. daobahoa Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: haihoafarm
   - Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
   - Tel, Fax: 094.461.3459; 095.335.9545
   - email: haihoafarm@yahoo.com.vn
   ================================

   <strong><font face="Times New Roman">HAIHOAFARM<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">Haihoafarm nhận cung cấp con giống v&agrave; thu mua lợn rừng thịt số lượng kh&ocirc;ng hạn chế cho c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n khu vực ph&iacute;a Bắc c&oacute; nhu cầu mua con giống hoặc ti&ecirc;u thụ sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X&atilde; B&igrave;nh Định, Huyện Lương T&agrave;i, Tỉnh Bắc Ninh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 094.461.3459; 095.335.9545</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: haihoafarm@yahoo.com</font></p>
    
   Đang tải...
  2. tôi đang muốn nuôi thử lơn rừng nhưng việc giá cả của con giống như thế nào ban có thể thông báo vào email cho tôi và nếu bạn cung cấp giống việc hỗ trợ về kỹ thuật bạn có hộ tôi được không
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...