• CHUYÊN CUNG CẤP THUỐC TRỊ MỤN VÀ MỸ PHẨM TỪ THẢO MỘC

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 9/8/11

  1. Vu Thi Hien Guest

   <p>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẨN Đ&Ocirc;NG DƯỢC NGUY&Ecirc;N KH&Iacute; (WebSite dongduocnguyenkhi.com)&nbsp; Địa chỉ:Nh&agrave; số 3 ngh&aacute;ch 420/62 đường Kim Giang.Phường Đại Kim,Quận Ho&agrave;ng Mai,H&agrave; Nội. CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT V&Agrave; CUNG CẤP C&Aacute;C SẢN PHẨM CHĂM S&Oacute;C DA, MỸ PHẨM L&Agrave;M ĐẸP, THUỐC NG&Acirc;M CH&Acirc;N THUỐC TRỊ N&Aacute;M DA MẶT ĐƯỢC B&Agrave;O CHẾ 100% TỪ THẢO MỘC. HIỆN SẢN PHẨM CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI TR&Ecirc;N C&Aacute;C SI&Ecirc;U THỊ V&Agrave; NH&Agrave; THUỐC TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG CẦN T&Igrave;M C&Aacute;C ĐỐI T&Aacute;C ĐỂ MỞ ĐẠI L&Yacute; TẠI C&Aacute;C TỈNH MIỀN T&Acirc;Y V&Agrave; Đ&Ocirc;NG NAM BỘ. QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU L&Agrave;M ĐẠI L&Yacute; HOẶC CẦN MUA SẢN PHẨM XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI ĐẠI DIỆN CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TẠI KHU VỰC PH&Iacute;A NAM. <br /></p><p>Mr. NAM: 0982 678 529 HOĂC 0919 704 788.</p><p>TR&Acirc;N TRỌNG CẢM ƠN! <br /></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Bùi Trung Nam
   - Địa chỉ: 449/99/8 Trường Chinh, P14, Tân Bình, Tp.HCM
   - Điện thoại: 0982 678 529 - Fax: 0919 704 788
   - email: nam.cp79@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...