Chuyên cung cấp thuỷ sản trong nước và xuất khẩu

  • Thread starter Pham Thi Duy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Pham Thi Duy

Guest
#1
<em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đầu c&aacute; Hồi (</em><em>Salmon head)<br /></em><em>-</em><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font face="Arial">&nbsp;</font></em><em>Lườn c&aacute; Cờ Kiếm, c&aacute; Ngừ Đại Dương (Swordfish belly, Tuna belly)</em><em><br /></em><em>-</em><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></em><em>C</em><em>&aacute; Thu, </em><em>c&aacute; Ngừ</em><em>, c&aacute; Cờ, c&aacute; Đen, c&aacute; Nh&aacute;m&nbsp;</em><em>cắt l&aacute;t (Wahoo steak, Tuna steak, Swordfish steak, Marlin steak, Oilfish steak, Blueshark steak)</em><em><br /></em><em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute; Nh&aacute;m, c&aacute; Dũa fillet (Blueshark fillet)<br /></em><p class="MsoNormal"><em>-</em><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></em><em>Bao tử c&aacute; Ngừ</em></p><em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;G&acirc;n c&aacute; Ngừ&nbsp;</em><em><br /></em><em>-</em><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></em><em>Trứng c&aacute; c&aacute;c loại</em><em><br /></em><em>-</em><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></em><em>Mắt c&aacute; Ngừ size 4-6 mắt/kg</em><em><br /></em><em>-&nbsp;&nbsp;</em><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;</font></em><em>&nbsp;</em><em>Sushinetta ăn sống<br /></em><em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lườn c&aacute; Hồi<br /></em><p class="MsoNormal"><em>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rẻo c&aacute; Hồi</em><br /><table width="850" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 34px"><td class="xl72" style="width: 518px; height: 34px" colspan="2"><strong><font face="Arial" size="3">VĂN PH&Ograve;NG GIAO DỊCH TP. HCM</font></strong></td><td class="xl69" style="width: 332px" colspan="2"><strong><font face="Arial" size="3">ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI</font></strong></td></tr><tr style="height: 27px"><td class="xl74" style="width: 518px; height: 27px" colspan="2"><font face="Arial" size="3">Đ/c: Số 93 Xu&acirc;n Thủy, Thảo Điền, Q.2, TP. HCM</font></td><td class="xl70" colspan="2"><strong><font face="Arial" size="3">PHẠM THỊ DUY</font></strong></td></tr><tr style="height: 28px"><td class="xl74" style="width: 518px; height: 28px" colspan="2"><font face="Arial" size="3">ĐT: 08-37 442 228&nbsp; FAX: 08-37 442 229</font></td><td class="xl71" colspan="2"><font size="3"><font face="Arial">Mobile: <font><strong>0932 000 651 - 0982 729 799</strong></font></font></font></td></tr><tr style="height: 33px"><td class="xl67" style="width: 518px; height: 33px" colspan="2"><em><font size="3"><font face="Arial">Email: <font><strong>duy@oceangarden.vn</strong></font></font></font></em></td><td class="xl65" colspan="2"><font size="3"><font face="Arial">Skype: <font><strong>duy.oceangarden</strong></font><font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></font></td></tr></tbody></table></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pham Thi Duy
- Địa chỉ: 93 Xuân Thuỷ, Thảo Điền, Q.2
- Điện thoại: 0982729799 - Fax: 0932000651
- email: duy@oceangarden.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH