Chuyen cung cap Vai thieu Luc Ngan - Bac Giang

  • Thread starter VungHaiColtd
  • Ngày gửi
V

VungHaiColtd

Guest
#1
<p>Hien nay chung toi dang co nguon hang Vai thieu tuoi Luc Ngan - Bac Giang, dang can tim doi tac kinh doanh trong nuoc va xuat khau.</p><p>Rat ming nhan duoc su hop tac qua quy khach trong va ngoai nuoc.</p><p>Lien he: Cong ty TNHH - TM - DVTH Vung Hai</p><p>Dt: 02406339471b - 0975396677 - 01695070924</p><p>WebsiteL: http://vunghai.yell.vn</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; http://Agriviet.com/Vunghaicoltd</p><p>Email: Vunghaico.ltd@gmail.com</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty TNHH TM - DVTH Vung Hai
- Địa chỉ: Thon Ho - Kien Lao - Luc Ngan - Bac Giang
- Tel, Fax: 02406339471 ::: FaX 01633685635
- email: Vunghaico.ltd@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH