• Chuyen cung cap Vai thieu Luc Ngan - Bac Giang

    Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 19/6/11

    1. VungHaiColtd Guest

      <p>Hien nay chung toi dang co nguon hang Vai thieu tuoi Luc Ngan - Bac Giang, dang can tim doi tac kinh doanh trong nuoc va xuat khau.</p><p>Rat ming nhan duoc su hop tac qua quy khach trong va ngoai nuoc.</p><p>Lien he: Cong ty TNHH - TM - DVTH Vung Hai</p><p>Dt: 02406339471b - 0975396677 - 01695070924</p><p>WebsiteL: http://vunghai.yell.vn</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; http://Agriviet.com/Vunghaicoltd</p><p>Email: Vunghaico.ltd@gmail.com</p><p>&nbsp;</p>
      THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

      - Tên DN/Cá nhân: Cong ty TNHH TM - DVTH Vung Hai
      - Địa chỉ: Thon Ho - Kien Lao - Luc Ngan - Bac Giang
      - Tel, Fax: 02406339471 ::: FaX 01633685635
      - email: Vunghaico.ltd@gmail.com
       

      Chia sẻ trang này

      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...