chuyên kinh doanh các mặt hàng như: Máy thổi khí , thiết bị

#1
<p>&nbsp; </p><p><font face="Times New Roman" size="3"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị kinh doanh h&agrave;ng đầu tại Việt Nam chuy&ecirc;n kinh doanh nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng như: &nbsp;M&aacute;y thổi kh&iacute; , thiết bị d&ugrave;ng trong hồ c&aacute; với c&aacute;c nh&atilde;n hiệu nổi tiếng như : RESUN , LIFETECH , HAILEA , JEBO ...&nbsp; <br /></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đảm bảo h&agrave;ng c&oacute; sẵn trong kho để đ&aacute;p ứng ngay khi qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu.Với c&aacute;c hệ thống ph&acirc;n phối v&agrave; bảo h&agrave;nh rộng khắp từ Nam Ra Bắc.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng tận t&acirc;m chuy&ecirc;n nghiệp, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật tận t&igrave;nh gi&agrave;u kinh nghiệm sẵn s&agrave;ng để đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu khắt khe của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết đem đến cho Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng sự an t&acirc;m về chất lượng sản phẩm - h&agrave;i l&ograve;ng về chất lượng dịch vụ.<br /> QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ  : 0933.903.906 ( A.Đạt )<br /> <br /> </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lâm Đạt
- Địa chỉ: 115 Tạ Uyên , p15,q5
- Điện thoại: 0933903906 - Fax:
- email: lamdat1911@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH