chuyện lạc đề

tan gc

Nhà nông tập sự
#1
bác Haclong chắc đệ tử của Bác Tám Liêm Trần. Ngày ấy Bác ấy cứ vào diễn đàn chửi đổng cái vụ thổi oxy đáy, đánh men vi sinh. Tranh cãi, chửi nhau riết member ngán ngẫm bỏ chạy hết, chỉ vào xem chứ chả dại coment làm gì, diễn đàn vắng tanh.
Thiết nghĩ diễn đàn là nơi học hỏi chứ không phải là nơi thể hiện, ra vẻ ta đây. Những người tham gia cũng là người trưởng thành nên có văn hoá cộng đồng tí.
 

Sương Sâm

Facebook: suongsamvadudu@gmail.com
#2
bác Haclong chắc đệ tử của Bác Tám Liêm Trần. Ngày ấy Bác ấy cứ vào diễn đàn chửi đổng cái vụ thổi oxy đáy, đánh men vi sinh. Tranh cãi, chửi nhau riết member ngán ngẫm bỏ chạy hết, chỉ vào xem chứ chả dại coment làm gì, diễn đàn vắng tanh.
Thiết nghĩ diễn đàn là nơi học hỏi chứ không phải là nơi thể hiện, ra vẻ ta đây. Những người tham gia cũng là người trưởng thành nên có văn hoá cộng đồng tí.
Bạn cứ xem tôi là người vô văn hóa đi, chả chết ma nào cả, vì tôi vẫn là tôi thôi.

Lão Độc 8 Lúa thì tôi có đọc 1 số bài viết của lão.
Lão rất giỏi về thủy sản, ăn nói thẳng thắng nhưng chính xác, không ba hoa và ba xạo như ai kia.
Những gì lão nói người đời không hiểu, vì trình độ thủy sản của nông dân lại kém
Lão vừa dùng sinh + hóa + lý để xử lý nước, khi môi trường sống tốt thì năng suất thủy sản trong ao nuôi mới cao được.

vậy mà cả khối người chưởi lão "khùng".

Cuối cùng lão bỏ đi. Thế thôi !

Lão cũng giống tôi ở chỗ bị khucthuydu xóa quá trời nick, một ngày nào đó thì haclong cũng theo lão độc 8 lúa mà bỏ agriviet thôi.

Thú thật, tôi cũng mệt mỏi rồi. Tôi mới mua hơn 10 quyển sách kinh doanh mà chưa đọc vì... agriviet !

Hoặc tôi chọn agriviet, hoặc chọn sách, thế thôi !

Nếu bạn có văn hóa, vậy bạn có nhìn ra động cơ của chủ top khi viết topic này không ? Tôi chấp bạn và chấp hết tất cả thành viên, xem ai nói ra được mục tiêu cuối cùng của chủ top !
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH