• chuyển nhượng tên thương mại thuốc trừ sâu

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 22/1/16

  1. vudinhhoi Học làm nông dân

   chuyển nhượng tên, cho thuê tên thương mại sản phẩm thuốc trừ muỗi.cụ thể như sau
   Tên sản phẩm


   Thành phần
   1.BULLTOP GOLD 150EC


   Alpha Cypermethrin :........ 11% w/v

   Fipronil …………...........…4% w/v

   Phụ gia ……..........................94%w/v


   2. DEKA 100 EC


   Deltamethrin :…….1% w/v

   Phụ gia:…............99% w/v


   3.DEKA 100 SC

   Deltamethrin :................. 1% (10 g/ l) Phụ gia. . . . . . . . . . 99 % ( 99 g/l)


   4.DELTA GOLD 60EC


   Deltamethrin .... 3 % w/v(30g/l)

   Fipronil .......... 3 % w/v(30g/l)

   Phụ gia.............. 94%w/v (60g/l)

   5.FORCE GOLD 200EC
   Cypermethrin : ....15%w/v

   Fipronil:………......5%

   Phụ gia:.................. 80%w/v

   6. QUICK FLY 500 WG

   Imidacloprid :... 5 % w/w

   Phụ gia:..............9 5% w/w

   7.QUICK FLY 500 WP


   Imidacloprid :.......….5 % w/w

   Phụ gia:.........................9 5% w/w

   8.SOMSTAR 100EC


   Fipronil:……… 5%w/v

   Lambda ………5 % w/v

   Phụ gia : ...........90%w/v   9.goltax 500 EC


   Chlorpyrifos Methyl :……46,8 % w/v

   Imidacloprid : …………… 0,7 % w/v

   Alpha cypermethrin : ……2,5 % w/v

   Phụ gia:…………………….50% w/v

   10.SPACE 597 EC


   Chlorpyrifos Methyl :……56,5 % w/v

   Imidacloprid : …………… 0,7 % w/v

   Alpha cypermethrin : ……2,5 % w/v

   Phụ gia:……………………40,3% w/v

   11.VIRTA GOLD 500EC


   Permethrin: ………45% w/v( 450 g/l )

   Lambda cyhalothrin : 5% w/v(50 g/l )

   Phụ gia …............…50%w/v (50g/l)

   12.ALL KILL 400EC


   Deltamethrin: ...............2% w/v (20g/l)

   Fipronil: ……………2% w/v (20g/l)

   Phụ gia : .............…96% w/v (60g/l)

   13.ALPHATOX 100 EC


   Alpha-Cypermethrin:...........10% w/v Phụ gia : …………..…..........90% w/v

   14.DEEP CLEAN 550EC


   Permethrin:…………………40% w/v

   Cypermethrin:…….......…….15% w/v

   Phụ gia :…………….............45% w/v   15.LAMKATOX 100EC

   Lambda-Cyhalothrin:……...10% w/v

   Phụ gia :................................90%w/v

   16.PERMECTIN 50EC

   Permethrin……………….. 48 %

   Deltamethrin ……………….2%

   Phụ gia ……………………..50%

   17.PERKADO 50EC


   Permethrin 500g/l


   18.CYKADO 25EC


   Cypermethrin 250g/l


   19.KILL 12EC


   Deltamethrin …………………..2%

   Alphacypermethrin ……………..10%

   Phụ gia ……………………..….88%

   20.PERTIN 50EC


   Permethrin ………………………40%

   Alphacypermethrin……………. 10%

   Phụ gia …………………………...50%

   21 benco 10 WP

   Lambda-Cyhalothrin:……...10% w/w

   Phụ gia :................................90%w/w

   22 alkado 10 SC

   Alphacypermethrin……………. 10%

   Phụ gia …………………………...90%
   Liên hệ : mr Huế 0916505728
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...