• chuyển nhượng tên thương mại thuốc trừ sâu

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 22/1/16

  1. vudinhhoi Nông dân nghèo

   chuyển nhượng tên, cho thuê tên thương mại sản phẩm thuốc trừ muỗi.cụ thể như sau
   Tên sản phẩm


   Thành phần
   1.BULLTOP GOLD 150EC


   Alpha Cypermethrin :........ 11% w/v

   Fipronil …………...........…4% w/v

   Phụ gia ……..........................94%w/v


   2. DEKA 100 EC


   Deltamethrin :…….1% w/v

   Phụ gia:…............99% w/v


   3.DEKA 100 SC

   Deltamethrin :................. 1% (10 g/ l) Phụ gia. . . . . . . . . . 99 % ( 99 g/l)


   4.DELTA GOLD 60EC


   Deltamethrin .... 3 % w/v(30g/l)

   Fipronil .......... 3 % w/v(30g/l)

   Phụ gia.............. 94%w/v (60g/l)

   5.FORCE GOLD 200EC
   Cypermethrin : ....15%w/v

   Fipronil:………......5%

   Phụ gia:.................. 80%w/v

   6. QUICK FLY 500 WG

   Imidacloprid :... 5 % w/w

   Phụ gia:..............9 5% w/w

   7.QUICK FLY 500 WP


   Imidacloprid :.......….5 % w/w

   Phụ gia:.........................9 5% w/w

   8.SOMSTAR 100EC


   Fipronil:……… 5%w/v

   Lambda ………5 % w/v

   Phụ gia : ...........90%w/v   9.goltax 500 EC


   Chlorpyrifos Methyl :……46,8 % w/v

   Imidacloprid : …………… 0,7 % w/v

   Alpha cypermethrin : ……2,5 % w/v

   Phụ gia:…………………….50% w/v

   10.SPACE 597 EC


   Chlorpyrifos Methyl :……56,5 % w/v

   Imidacloprid : …………… 0,7 % w/v

   Alpha cypermethrin : ……2,5 % w/v

   Phụ gia:……………………40,3% w/v

   11.VIRTA GOLD 500EC


   Permethrin: ………45% w/v( 450 g/l )

   Lambda cyhalothrin : 5% w/v(50 g/l )

   Phụ gia …............…50%w/v (50g/l)

   12.ALL KILL 400EC


   Deltamethrin: ...............2% w/v (20g/l)

   Fipronil: ……………2% w/v (20g/l)

   Phụ gia : .............…96% w/v (60g/l)

   13.ALPHATOX 100 EC


   Alpha-Cypermethrin:...........10% w/v Phụ gia : …………..…..........90% w/v

   14.DEEP CLEAN 550EC


   Permethrin:…………………40% w/v

   Cypermethrin:…….......…….15% w/v

   Phụ gia :…………….............45% w/v   15.LAMKATOX 100EC

   Lambda-Cyhalothrin:……...10% w/v

   Phụ gia :................................90%w/v

   16.PERMECTIN 50EC

   Permethrin……………….. 48 %

   Deltamethrin ……………….2%

   Phụ gia ……………………..50%

   17.PERKADO 50EC


   Permethrin 500g/l


   18.CYKADO 25EC


   Cypermethrin 250g/l


   19.KILL 12EC


   Deltamethrin …………………..2%

   Alphacypermethrin ……………..10%

   Phụ gia ……………………..….88%

   20.PERTIN 50EC


   Permethrin ………………………40%

   Alphacypermethrin……………. 10%

   Phụ gia …………………………...50%

   21 benco 10 WP

   Lambda-Cyhalothrin:……...10% w/w

   Phụ gia :................................90%w/w

   22 alkado 10 SC

   Alphacypermethrin……………. 10%

   Phụ gia …………………………...90%
   Liên hệ : mr Huế 0916505728
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...