• Chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt vườn rau sạch tại nhà!

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 6/2/13

  1. Vườn Trong Phố Nhà nông nghiệp dư

   <p>C&ocirc;ng ty Cổ phần Vườn Trong Phố xin tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o ch&agrave;o qu&yacute; bạn đọc quan t&acirc;m: C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i gồm một đội ngũ c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong việc thiết kế, lắp đặt vườn rau sạch tại nh&agrave;, gồm c&aacute;c đội sau:</p><p>- Đội thiết kế: Gồm đội ngũ 03 Kiến tr&uacute;c sư do KTS. Nguyễn Trọng Th&aacute;i chuy&ecirc;n thiết kế về cảnh quan phụ tr&aacute;ch.</p><p>- Đội&nbsp; thi c&ocirc;ng cơ kh&iacute;: Gồm đỗi ngũ hơn 30 Kỹ sư, c&ocirc;ng nh&acirc;n kỹ thuật do KS. Nguyễn Ngọc Anh phụ tr&aacute;ch.</p>- Đội kỹ thuật trồng trọt: Gồm đội ngũ c&aacute;c Kỹ sư&nbsp; tốt nghiệp Bộ m&ocirc;n Rau quả v&agrave; Cảnh quan trường Đại học N&ocirc;ng nghiệp H&agrave; Nội thực hiện do Tiến sỹ Nguyễn Văn Kim&nbsp; phụ tr&aacute;ch.<p><strong>Ng&agrave;nh nghề kinh doanh của c&ocirc;ng ty:</strong><br />+ Tư vấn, Thiết kế v&agrave; lắp đặt vườn rau sạch tại nh&agrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội.<br />+ Hỗ trợ chăm s&oacute;c, trị s&acirc;u bệnh đối với c&aacute;c vườn rau sạch tại nh&agrave;.<br />+ B&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ c&aacute;c vật tư (chậu trồng c&acirc;y, gi&aacute; thể hữu cơ, dung dịch thủy canh, c&aacute;c h&oacute;a chất d&ugrave;ng trong n&ocirc;ng nghiệp,...), hạt, c&acirc;y con rau giống c&aacute;c loại.<br />+ Tư vấn, thiết kế, lắp đặt tiểu cảnh. </p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p>Địa chỉ: Số nh&agrave; 14A, Ng&otilde; 2, Viện nghi&ecirc;n cứu Rau quả, thị trấn Tr&acirc;u Quỳ, Gia L&acirc;m, H&agrave; Nội.</p><p>Điện thoại: 04.85894466</p><p>Hotline: 0914.917.917</p><p>Email: vuontrongphovn@gmail.com</p><p>website: vuontrongpho.vn </p><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/128360-Chuyen-tu-van-thiet-ke-lap-dat-vuon-rau-sach-tai-nha-#ixzz2K5IqMWKu">http://agriviet.com/home/threads/128360-Chuyen-tu-van-thiet-ke-lap-dat-vuon-rau-sach-tai-nha-#ixzz2K5IqMWKu</a><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty Cổ phần Vườn Trong Phố
   - Địa chỉ: Viện nghiên cứu Rau quả, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
   - Điện thoại: 04.85894466 - Fax: 04.85894466
   - email: vuontrongphovn@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...