• chuyên về dông thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 5/11/11

  1. honey_11 Guest

   <strong><font face="Times New Roman">TRẠI NU&Ocirc;I D&Ocirc;NG<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">**Chuy&ecirc;n: cung cấp d&ocirc;ng giống, d&ocirc;ng thịt Sỉ v&agrave; Lẻ<br /></font></strong><font face="Times New Roman">- Gi&aacute; b&aacute;n d&ocirc;ng giống: d&ocirc;ng giống đực: 450k/kg, d&ocirc;ng c&aacute;i c&oacute; chữa: 550k/kg, d&ocirc;ng giống con 1 th&aacute;ng tuổi: 20k/con, mua giống theo tỉ lệ nu&ocirc;i (3 c&aacute;i, 7 đực = 10 con gi&aacute; 500k).<br /></font><font face="Times New Roman">- Gi&aacute; b&aacute;n d&ocirc;ng thịt: 10 con/kg = 440k (con 1 lạng); 6 &ndash; 7 con/kg = 460k (con khoảng 1,5 lạng); 5 con/kg = 470k (con 2 lạng); 3 - 4 con/kg = 480k ( con 2,5 - 3 lạng).<br /></font><strong><font face="Times New Roman">**Tư vấn l&agrave;m chuồng trại v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i d&ocirc;ng<br /></font></strong><font face="Times New Roman">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i ưu ti&ecirc;n miễn ph&iacute; c&ocirc;ng vận chuyển h&agrave;ng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng ở tại Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11 (số lượng &iacute;t nhất phải l&agrave; 05kg trở l&ecirc;n, thời gian gọi điện đặt h&agrave;ng trước 1 &ndash; 2 ng&agrave;y mới c&oacute; h&agrave;ng).<br /></font><font face="Times New Roman">- Bảo đảm với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; cơ sở c&oacute; giấy ph&eacute;p chứng nhận của địa phương đ&atilde; qua kiểm dịch v&agrave; c&oacute; nguồn gốc cung cấp con d&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm. <br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Li&ecirc;n hệ DTDD:</strong> 0936583159 &ndash; A..Trường (nh&agrave; Quận 10, TPHCM)<br /></font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: A.Trường
   - Địa chỉ: q10, Tp HCM
   - Điện thoại: 0936583159 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...