• Có bán vải khô Thanh Hà - Đặc sản dân tộc 2012

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 16/7/12

  1. dovanhoi Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>Vải kh&ocirc; đặc sản Thanh H&agrave; năm &nbsp;2012</strong></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong><font size="3">Hiện nay mặt h&agrave;ng vải kh&ocirc; đang được chế biến th&agrave;nh phẩm đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện, để đ&aacute;p ứng nhu cầu của thực kh&aacute;ch tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i:</font></strong></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong><font size="3">&nbsp;</font>Đỗ Văn Hợi: (Thanh X&aacute;, Thanh H&agrave;, Hải Dương).<font size="3"> l&agrave; nơi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể gửi trọn niềm tin về chất lượng, số lượng v&agrave; phục vụ đưa h&agrave;ng tận tay qu&yacute; kh&aacute;ch.</font></strong></font></p><strong><font face="Times New Roman" size="3" /></strong><font face="Times New Roman" size="3"><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="6"><strong>Hiện gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ho&agrave;n thiện h&agrave;ng xuất khẩu đi Trung Quốc v&agrave; b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu tr&ecirc;n cả nước, h&atilde;y li&ecirc;n hệ.</strong></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="6"><strong>&nbsp;anh: <font color="#ff3300">Đỗ Văn L&acirc;m (</font>con trai &ocirc;ng Đỗ Văn Hợi) ĐT: <font color="#ff6633">0984 575 648</font> để được tư vấn v&agrave; nhận h&agrave;ng tận tay.</strong></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng sẽ mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng niềm tin về chất lượng quả vải Thanh H&agrave;. </strong></font></p></font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Dỗ Văn Lâm
   - Địa chỉ: Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương
   - Điện thoại: 0984 575 648 - Fax:
   - email: hanghoang1985@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...