• ------CÓ CHỒN NHUNG ĐEN BÁN -----GIÁ HỢP LÝ, NHIỀU NGƯỜI MUỐN NUÔI------

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 1/4/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ANH DONGHUYEN 2
   - Địa chỉ: LẠNG GIANG - BĂC GIANG
   - Tel, Fax: 09.84.84.84.72 ::: FaX
   - email: donghuyen1123472@yahoo.com
   ================================

   <br /><div align="center"><table width="1062" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td></tr></tbody></table></div><span /><table width="103%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><div align="center"><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td></tr><tr><td><strong>Chồn nhung đen</strong> <br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div><strong>Gi&aacute; trị kinh tế của chồn nhung đen</strong><br /> Chồn nhung đen Trung Hoa l&agrave; động vật ăn cỏ, c&oacute; thể d&ugrave;ng để ăn thịt, d&ugrave;ng l&ocirc;ng v&agrave; nu&ocirc;i chơi. Đ&acirc;y l&agrave; giống động vật qu&yacute; hiếm <br />mới, nếu nu&ocirc;i th&igrave; rất c&oacute; triển vọng kinh tế.<br />Thịt chồn nhung đen gi&agrave;u đạm, &iacute;t mỡ, &iacute;t cholesterol, thịt trắng v&agrave; ngon, mềm, vị ngọt, t&iacute;nh b&igrave;nh, c&oacute; 3 t&aacute;c dụng lớn l&agrave; &iacute;ch kh&iacute;, bổ <br />huyết,giải độc. Lượng sắt trong thịt chồn nhung đen nhiều gấp 3 lần trong thịt ba ba, ngo&agrave;i ra thịt chồn nhung đen c&ograve;n c&oacute; một <br />lượng phong ph&uacute; kẽm v&agrave; selen. Trong thịt chồn nhung đen c&oacute; sắc tố si&ecirc;u sạch c&oacute; thể loại trừ gốc tự do (free radical) trong cơ thể <br />con người, ph&ograve;ng chống qu&aacute; tr&igrave;nh &ocirc;xy h&oacute;a của lipit, giảm lượng protein trong m&aacute;u, chống ung thư, tr&aacute;ng dương, v&igrave; thế m&agrave; c&oacute; t&aacute;c <br />dụng chống l&atilde;o h&oacute;a đặc th&ugrave;. Nếu ăn thịt chồn nhung đen trong 1 thời gian d&agrave;i, c&oacute; thể l&agrave;m giảm hoặc ổn định bệnh vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ d&agrave;y v&agrave; <br />c&aacute;c bệnh về tim mạch, đối với bệnh cao huyết &aacute;p, hở van tim cũng c&oacute; t&aacute;c dụng tốt. <br />L&ocirc;ng chồn nhung đen đen &oacute;ng mượt m&agrave;, độ b&oacute;ng của n&oacute; c&oacute; thể so s&aacute;nh với l&ocirc;ng chồn vizon, l&ocirc;ng d&agrave;i 2-3cm, da mỏng v&agrave; mềm, c&oacute; <br />thể l&agrave;m &aacute;o l&ocirc;ng cao cấp v&agrave; đồ mỹ nghệ, c&oacute; gi&aacute; trị rất lớn. <br />T&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; đời sống của chồn đen:<br />Chuồng trại: Chuồng trại của chồn nhung đen tốt nhất l&agrave; hướng nam, y&ecirc;u cầu đ&ocirc;ng ấm h&egrave; m&aacute;t, th&ocirc;ng gi&oacute;. <br />C&oacute; nhiều c&aacute;ch nu&ocirc;i, nu&ocirc;i trong chuồng, nu&ocirc;i trong hộp hoặc nu&ocirc;i thả r&ocirc;ng l&agrave; c&aacute;c c&aacute;ch phổ biến nhất. Chuồng c&oacute; thể x&acirc;y bằng<br />&nbsp;gạch đ&aacute; xi măng hoặc tấm gỗ, tấm nhựa, thường k&iacute;ch cỡ y&ecirc;u cầu l&agrave; d&agrave;i 60cm, rộng 40cm v&agrave; cao 35cm, b&ecirc;n dưới l&oacute;t m&ugrave;n cưa<br />&nbsp;hoặc nệm rơm /nệm cỏ sạch. Mỗi tuần l&agrave;m vệ sinh chuồng 2-3 lần. <br />Nu&ocirc;i trong lồng: Lồng l&agrave;m bằng sọi th&eacute;p mạ kẽm., k&iacute;ch thước mắt lồng v&agrave;o khoảng 1.2cm*2.4cm, sợi th&eacute;p số 16. Nu&ocirc;i trong <br />lồng kh&ocirc;ng cần phải thay đệm cỏ/rơm thường xuy&ecirc;n, tiết kiệm được rơm, cỏ, sức lao động lại sạch sẽ, kh&ocirc; r&aacute;o. <br />Mật độ nu&ocirc;i: Chồn đen th&iacute;ch sống bầy đ&agrave;n, mỗi 1 con đực nu&ocirc;i c&ugrave;ng với 1-4 con c&aacute;i. T&ugrave;y v&agrave;o k&iacute;ch cỡ của chuồng m&agrave; quyết <br />định số con, v&iacute; dụ lồng d&agrave;i 100cm, rộng 50cm c&oacute; thể nu&ocirc;i 1 con đực 4 con c&aacute;i, lồng d&agrave;i 80cm, rộng 50cm nu&ocirc;i 1 con đực 3 con <br />c&aacute;i, lồng d&agrave;i 60cm, rộng 50cm nu&ocirc;i 1 con đực, 2 con c&aacute;i, d&agrave;i 45cm, rộng 35cm nu&ocirc;i 1 đực 1 c&aacute;i. Nếu nu&ocirc;i trong chuồng, trong<br />&nbsp;hộp th&igrave; mật độ n&ecirc;n thưa hơn.<br /> Thức ăn: chồn nhung đen th&iacute;ch ăn rau xanh cỏ dại, v&iacute; dụ như cỏ đu&ocirc;i c&aacute;o, l&aacute; sậy, cỏ ba l&aacute;. rau đắng, l&aacute; bắp cải, l&aacute; niễng, mạ l&uacute;a <br />mạch, dau diếp, vỏ dưa hấu&hellip; <br />C&aacute;ch nu&ocirc;i: Mỗi ng&agrave;y cho ăn 2 lần v&agrave;o buổi s&aacute;ng v&agrave; tối, mỗi bữa cho ăn khoảng 150g. Ngo&agrave;i ra trong thời k&igrave; sinh sản, để đ&aacute;p ứng<br />&nbsp;nhu cầu dinh dưỡng c&oacute; thể cho ăn th&ecirc;m l&uacute;a mạch, ngũ cốc hoặc bột ng&ocirc;, lượng l&agrave; 25g/con/ng&agrave;y. Chỉ cần đủ cỏ th&igrave; kh&ocirc;ng cần<br />&nbsp;phải cho uống nước. Chồn nhung đen th&iacute;ch kh&ocirc; r&aacute;o. M&aacute;ng ăn phải được l&agrave;m vệ sinh, tiệt tr&ugrave;ng định k&igrave;, chuồng trại cũng phải <br />thường xuy&ecirc;n dọn dẹp sạch sẽ. Tuyệt đối kh&ocirc;ng được cho ăn rau hỏng hoặc đồ ăn bị mốc. M&ugrave;a h&egrave; ph&ograve;ng &aacute;nh nắng, m&ugrave;a đ&ocirc;ng phải giữ <br />ấm. Nếu nu&ocirc;i bằng lồng sắt, những ng&agrave;y thời tiết dưới 0 độ C phải l&oacute;t ổ rơm ở dưới lồng, nhất l&agrave; những lồng c&oacute; chồn non th&igrave;<br />&nbsp;c&agrave;ng phải cẩn thận. <br />Phương ph&aacute;p sinh sản: Ph&acirc;n biệt chồn nhung &nbsp;đen đực v&agrave; c&aacute;i giống như ph&acirc;n biệt thỏ nh&agrave;. Chồn nhung đen ph&aacute;t dục sớm, chồn c&aacute;i 35-45 ng&agrave;y, con đực 70 ng&agrave;y đ&atilde; c&oacute; thể c&oacute; biểu hiện sinh dục. Thời k&igrave; sinh dục của chồn c&aacute;i l&agrave; 16 ng&agrave;y, mang thai 68 ng&agrave;y, 1 thai để <br />3-5 con, nhiều th&igrave; 6-9 con, 1 năm đẻ 4-5 thai. Sau khi cho v&agrave;o chuồng nu&ocirc;i, người nu&ocirc;i kh&ocirc;ng phải can thiệp, con đực con c&aacute;i <br />sẽ tự giao phối, tự đẻ con v&agrave; tự nu&ocirc;i con. Chồn trưởng th&agrave;nh cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m hại chồn sơ sinh trong c&ugrave;ng 1 chuồng/ lồng. <br />Th&agrave;nh phần dinh dưỡng trong thịt chồn đen:<br /><table width="558" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="3" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 166px">Th&agrave;nh phần<br /></td><td valign="top" style="width: 92px">H&agrave;m lượng<br /></td><td valign="top" style="width: 285px">Th&agrave;nh phần h&agrave;m lượng<br /></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 166px">Protein(%)<br />Canxi(mg/100g)<br />Sắt(mg/100g)<br />Kẽm(mg/100g)<br />Vitamin D(microgram/100g)<br /></td><td valign="top" style="width: 92px">19.7<br />53<br />3.29<br />5.47<br />45<br /></td><td valign="top" style="width: 285px">Fat(%)1.5<br />phosphor (mg/100g)201<br />manganese (mg/100g)0.06<br />Vitamin A((microgram/100g)76<br />Vitamin E((microgram/100g)409<br /></td></tr></tbody></table><span />Ph&acirc;n t&iacute;ch th&agrave;nh phần acid amin trong 100g thịt chồn đen<br /><table width="556" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="3" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 262px">Lượng acid amin (g)<br /></td><td valign="top" style="width: 282px">Lượng acid amin (g)<br /></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 262px">Aspartate 1.84<br />Threonine0.89<br />Serine 0.81<br />Glutamate 3.21<br />Glycine 1.03<br />Alanine 1.24<br />Valine 0.30<br />Methionin 0.60<br />Isoleucine 0.85<br />Tryptophan 0.70<br /></td><td valign="top" style="width: 282px">Leucine 1.65<br />Tyrosine 0.67<br />Phenylalanine0.81<br />Histidine 0.44<br />Lysine 1.56<br />Arginine 1.27<br />Cystine 0.10<br />Proline 0.80<br />Thủy của axit amin 18.78<br /></td></tr></tbody></table>day la nhung tai lieu dich ra tu tieng TRUNG QUOC cac anh co the tham khao<br /><a href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=8739"></a><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><strong>chon nhung den ---</strong> <br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div>Das <strong>Hausmeerschweinchen</strong> (<em>Cavia porcellus</em>) ist die Haustierform eines <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ugetiere" target="_blank">S&auml;ugetiers</a> der Familie der <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Meerschweinchen" target="_blank">Meerschweinchen</a> (Caviidae)<br />&nbsp;und vermutlich eng mit dem <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Tschudi-Meerschweinchen" target="_blank">Tschudi-Meerschweinchen</a> (<em>Cavia tschudii</em>) verwandt. In <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Europa" target="_blank">Europa</a> und <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Amerika" target="_blank">Amerika</a> werden<br /><span />&nbsp;Meerschweinchen oft als Haustiere gehalten. Meerschweinchen wurden etwa 5000&ndash;2000 v. Chr. in <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdamerika" target="_blank">S&uuml;damerika</a> domestiziert.<br />Im 16. Jahrhundert wurden Hausmeerschweinchen nach Europa und Nordamerika exportiert. Von diesen stammen somit alle <br />dortigen Meerschweinchen ab. Jedoch existieren weiterhin unabh&auml;ngige, &auml;ltere Linien in S&uuml;damerika. Die Gr&ouml;&szlig;e der dortigen Meerschweinchen unterscheidet sich von der in Europa und Nordamerika gehaltener Tiere. In S&uuml;damerika werden sie zu <br />Speisezwecken und rituellen Zwecken gehalten. In Europa wurden Meerschweinchen bis ins 20. Jahrhundert auch zu <br />Speisezwecken gehalten. Als Labortier wurden sie im 18. Jahrhundert eingesetzt. In neuerer Zeit wurden in S&uuml;damerika aus<br />&nbsp;besonders gro&szlig;en Meerschweinchen so genannte Riesenmeerschweinchen gez&uuml;chtet, die dort in <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Tiermast" target="_blank">Intensivmast</a> zur <br />Fleischproduktion gehalten werden. In Deutschland sind diese Tiere als <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Cuy" target="_blank">Cuys</a> bekannt. <br /><br /><br /><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div><br /><br /><br /><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 106KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 130KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 141KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 119KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 141KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 179KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 168KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 135KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 118KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 100KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 122KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 90KB.<br /></td></tr></tbody></table><br />__________________<br /><a href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=47898"></a><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div>qu&aacute; đ&atilde;, l&agrave;m th&ecirc;m xị đế nữa, đ&uacute;ng l&agrave; trần gian ti&ecirc;n cảnh ...<br />__________________<br />Ai biết phong lưu nơi bể bồn, đ&acirc;u chốn tim rung l&agrave; t&igrave;nh trao.. <br /><a href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=47959"></a><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2"><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="6" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td><td style="width: 100%"><span /></td><td valign="top"><span /></td></tr></tbody></table><br /></td></tr><tr><td><br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div>Cho mi&igrave;nh xin c&aacute;i gi&aacute; lu&ocirc;n nha. CŨng thấy th&iacute;ch th&iacute;ch con n&agrave;y rồi<br />mail : <u><a href="mailto:co.ph3@gmail.com">co.ph3@gmail.com</a></u><br /><a href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=48169"></a><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td></tr></tbody></table></div><span /><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td></tr></tbody></table><span /><span /><div>Top of Form<br /></div><span /><div align="center"><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><thead><tr><td style="width: 100%" colspan="5"><strong><a href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=4881#top#top"></a>Chủ đề giống nhau<a name="similarthreads"></a> <br /></strong></td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 40%"><strong>&ETH;ề t&agrave;i<br /></strong></td><td style="width: 15%"><strong>Người Gởi<br /></strong></td><td style="width: 20%"><strong>Chuy&ecirc;n mục<br /></strong></td><td style="width: 5%"><strong>Trả lời<br /></strong></td><td style="width: 20%"><strong>B&agrave;i mới gởi<br /></strong></td></tr><tr><td><a title="Xin hỏi về con giống chồn nhung đen . Hiện nay c&oacute; th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng về nu&ocirc;i chồn nhung đen , c&oacute; hiệu quả kinh tế . xin hỏi nh&agrave; nước ta c&oacute; chủ..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=5815"><font color="#800080">chồn nhung đen</font></a><br /></td><td>dichvu911<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>23<br /></td><td>03-13-2010 03:38 PM<br /></td></tr><tr><td><a title="Ch&agrave;o Anh Ch&iacute;n Hiện Nay Anh đang B&aacute;n V&agrave; Ph&acirc;n Phối Chồn Nhung đen Cho Ace C&oacute; Nhu Cầu, C&oacute; Giấy Tờ Kiểm Dịch V&agrave; Ph&ograve;ng Bệnh Cho Chồn Nhung đen đ&atilde; C&oacute;..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=6244"><font color="#800080">Mua Chồn Nhung đen</font></a><br /></td><td>trongbinhbao<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>5<br /></td><td>12-03-2009 07:10 AM<br /></td></tr><tr><td><a title="t&ocirc;i o đồng nai muốn nu&ocirc;i thử nghiệm chồn nhung đen nhưng chưa c&oacute; th&ocirc;ng tin về gi&aacute; con giống cũng như gi&aacute; th&agrave;nh phẩm của lo&agrave;i n&agrave;y. rất mong c&aacute;c p&aacute;c ai..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=6130"><font color="#800080">c&oacute; ai b&aacute;n chồn nhung đen k ?</font></a><br /></td><td>lamgiau_tudau<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>6<br /></td><td>05-03-2009 09:52 PM<br /></td></tr><tr><td><a title="ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhập giống chồn nhung đen về nu&ocirc;i .kết quả cho thấy giống n&agrave;y th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu việt nam ch&uacute;ng sinh trưởng v&agrave; sinh sản tốt..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=4779">b&aacute;n chồn nhung đen</a><br /></td><td>mai anh bao<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>14<br /></td><td>04-27-2009 12:59 PM<br /></td></tr><tr><td><a title="&lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot;&gt;&lt;meta name=&quot;ProgId&quot; content=&quot;Word.Document&quot;&gt;&lt;meta name=&quot;Generator&quot;..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=5628">Mua chồn nhung đen</a><br /></td><td>nguyenhuuthong2003<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>4<br /></td><td>04-20-2009 09:03 AM<br /></td></tr></tbody></table></div><br /><br /></td></tr></tbody></table><span /><span /><div>Top of Form<br /></div><div align="center"><table width="970" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td><td style="width: 100%"><strong>- <a href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=4881#top#top">Trở L&ecirc;n Tr&ecirc;n</a> </strong><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><span />
    
   Đang tải...
  2. hoaqngkim

   hoaqngkim Guest

   em cung nuoi duoc mot it.nhung nghe cac bac bao chon nhung den la chuot

   khong bit co phai nhu vay khong
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...