CƠ SỞ GIỐNG GIA CẦM TÁM LỢI

di len lam giau

trần văn thủy
#1
<strong>cơ sở giống gia cầm T&Aacute;M LỢI: chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ c&aacute;c loại g&agrave; giống ( g&agrave; con ). g&agrave; ta lai F1 , v&agrave; g&agrave; &uacute;m sẵn 15 -21 ng&agrave;y. G&agrave; ta lai F1 ph&ugrave; hợp với hai kiểu nu&ocirc;i , nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; nu&ocirc;i chăn thả ( g&agrave; thả vườn)<br /> chất lượng đảm , uy t&iacute;n cao bảo,gi&aacute; cả hơp l&yacute; vừa l&ograve;ng người mua, rất mong được hợp t&aacute;c với b&agrave; con<br /> Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ <br /> địa chỉ : th&ocirc;n nội - x&atilde; y&ecirc;n b&igrave;nh - huyện vĩnh tường - tỉnh vĩnh ph&uacute;c<br /> trần văn lợi : 0989813482<br /> <br /> hiện nay cơ sở giống ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ c&aacute;c loại g&agrave; ta lai F1 &uacute;m sẵn 15 -21 loại g&agrave; n&agrave;y rất ph&ugrave; hợp với b&agrave; con chưa c&oacute; kinh nhiệm &uacute;m g&agrave; con <br /> lếu qu&yacute; kh&aacute;c c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n lạc với cơ sở trước một thời gian trước khi nu&ocirc;i để được đặt h&agrave;ng khi ch&uacute;ng t&ocirc;i nhật được th&ocirc;ng tin đặt h&agrave;ng th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i mới bắt đầu &uacute;m v&agrave; dừng cho đến thời gian m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch y&ecirc;u cầu</strong><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/54092-Vinh-PHUC-TRAI-GA-TAM-LOI-chuyen-cung-cap-cac-loai-ga-con-ga-ta-lai-ga-#ixzz2GfEHHjVd">http://agriviet.com/home/threads/54092-Vinh-PHUC-TRAI-GA-TAM-LOI-chuyen-cung-cap-cac-loai-ga-con-ga-ta-lai-ga-#ixzz2GfEHHjVd</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần văn lợi
- Địa chỉ: thôn nội - xã yên bình - huyện vĩnh tường- tỉnh vĩnh phúc
- Điện thoại: lợi 0989813482 - Fax: thủy 01673045758
- email: tranvanthuy1987@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH