Thảo luận Có ứng dụng thiết bị nào giúp chăm sóc cây tốt

#1
Có ứng dụng và thiết bị nào hướng dẫn chúng ta chăm sóc cây tối ưu không các bác
Ví dụ trồng rau thì cho ta biết nhiệt độ,độ ẩm,ánh sáng,phân bón tối ưu cho rau pt
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH