Con giống Chồn nhung đen-----------------

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Đồng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Đồng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Đồng
- Địa chỉ: Bắc Giang
- Tel, Fax: 0984848472::: FaX
- email:
================================

<span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN">Nu&ocirc;i Chồn nhung đen rất đơn giản v&igrave; nguồn thức ăn nhiều(ăn được rau c&aacute;c loại, kể cả rau bỏ đi, cỏ c&aacute;c loại, l&aacute; v&agrave; th&acirc;n c&acirc;y ng&ocirc;, c&acirc;y lạc, cỏ c&aacute;c loại&hellip;.. c&aacute;m g&agrave;, ng&ocirc; xay, bột c&aacute;m gạo, &hellip;..), ACE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i Chồn nhung đen th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i: </span><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN">09.84.84.84.72.</span><span style="font-family: Tahoma; color: blue; font-size: 10pt; mso-ansi-language: EN"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: red; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN">T&ocirc;i đ&atilde;&nbsp;c&oacute; thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c trong QĐ được 19 năm rồi nhưng t&ocirc;i vẫn thấy chăn nu&ocirc;i l&agrave; một nghề c&oacute; thể ph&aacute;t triển tốt, nếu ai c&oacute; điều kiện th&igrave; h&atilde;y đầu tư. V&igrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m được m&agrave; (t&ocirc;i c&ocirc;ng t&aacute;c hai tuần mới được về, chỉ c&oacute; Vợ iu của t&ocirc;i l&agrave; GV với con nhỏ nu&ocirc;i th&ocirc;i, dễ th&ocirc;i m&amp;agrave . <p>&nbsp;</p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH