1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  Công ty CP công nghệ xanh GreenTech cần tuyển Đại lý phân phối các sản

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 24/5/12

  1. greentech Guest

   <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c; color: #6600cc"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&ocirc;ng ty CP c&ocirc;ng nghệ xanh GreenTech cần tuyển Đại l&yacute; ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm:</strong></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c">1. C&aacute;c loại chế phẩm sinh học phục vụ: Trồng trọt, Chăn nu&ocirc;i, Xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường;</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c">2. Ph&acirc;n b&oacute;n vi sinh, ph&acirc;n hữu cơ phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp sạch, an to&agrave;n</span><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c">3. C&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng, vật nu&ocirc;i c&oacute; năng suất, chất lượng cao.</span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c">C&aacute;c Tổ chức, C&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu mở Đại l&yacute; để ph&acirc;n phối sản phẩm cho địa phương m&igrave;nh, h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ cung cấp c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n với chất lượng tốt nhất, gi&aacute; ph&ugrave; hợp nhất.</span><br /><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: #8fd86c; text-align: center"><br /><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: #3333ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px">GreenTech sẽ đem đến cho bạn cơ hội l&agrave;m gi&agrave;u tr&ecirc;n ch&iacute;nh qu&ecirc; hương m&igrave;nh!</span></strong></span></div></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, verdana; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: #8fd86c; color: #000066"><br />Địa chỉ li&ecirc;n hệ: C&ocirc;ng ty Cổ phần C&ocirc;ng nghệ Xanh GreenTech<br />Số 144, Ho&agrave;ng Ng&acirc;n, Trung H&ograve;a, Cầu Giấy, H&agrave; Nội<br />Điện thoại:&nbsp;&nbsp;04.85.893.810 - D&ETH;: 01223441300&nbsp;<br /><span style="margin: 0px; padding: 0px">Email:&nbsp;<a class="smarterwiki-linkify" style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; text-decoration: none" href="mailto:congnghexanhviet@gmail.com">congnghexanhviet@gmail.com</a>&nbsp;- Website: congnghexanhviet.com</span></span><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần Công Nghệ Xanh Greentech
   - Địa chỉ: số 144 - Hoàng Ngân - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
   - Điện thoại: 04.85.893.810 - Fax:
   - email: congnghexanhviet@gmail.com
    
   1 person likes this.
   Đang tải...
  2. dongkt52a

   dongkt52a Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   179
   Đã được thích:
   44
   Nghề nghiệp:
   Farm
   Em là em kết cái câu GreenTech sẽ đem đến cho bạn cơ hội làm giàu trên chính quê hương mình!
   Chúc công ty thành công, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác^^
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...