• Công ty TNHH CNSH THIÊN PHONG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 3/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trần Hòa
   - Địa chỉ: Ngọc Anh - Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế
   - Tel, Fax: 0906 896 383 ::: FaX
   - email: tktnth@gmail.com
   ================================

   <p><font size="2"><strong>C&Ocirc;ng ty TNHH CNSH THI&Ecirc;N PHONG </strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng thuốc thủy sản, sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i chủ yếu được nhập từ Mỹ v&agrave; Th&aacute;i Lan, chất lượng đảm bảo v&agrave; đang được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng rất tin cậy, sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang được ph&acirc;n phối độc quyền tại thị trường Việt Nam.</font></p><p><font size="2">Do nhu cầu mở rộng thị trường n&ecirc;n hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm nh&agrave; ph&acirc;n phối ở 2 tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế v&agrave; Quảng Trị.</font></p><p><font size="2">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 0906 896 383 gặp A.H&ograve;a để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết về h&igrave;nh thức khuyến m&atilde;i cũng như những ưu đ&atilde;i khi l&agrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i. </font><br /></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...