• Container văn phòng giá rẻ

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 15/10/11

  1. vuduytaihdc Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 22pt">Container văn ph&ograve;ng gi&aacute; rẻ</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 12pt">Hải Ph&ograve;ng container</span></strong><span style="font-size: 12pt"> l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n <span style="color: black">sản xuất v&agrave; ti&ecirc;u thụ, b&aacute;n v&agrave; cho thu&ecirc; c&aacute;c loại container đạt ti&ecirc;u chuẩn ISO</span>. Đặc biệt container văn ph&ograve;ng đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; một sản phẩm chủ lực của c&ocirc;ng ty.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 12pt">*Container văn ph&ograve;ng:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><u><span style="font-size: 12pt">1.Container 20 feet văn ph&ograve;ng ( D 6.0m x R2.43m xC2.6m)</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt">Gồm c&oacute;: 02 cửa sổ, 01 cửa đi, 02 bộ đ&egrave;n đ&ocirc;I, 02 bộ cắm điện, một bộ cắm diện thoại, một quạt h&uacute;t, một m&aacute;y lạnh hai cục một chiều 12000 BTU mới,nh&atilde;n hiệu Na gakawua, một Atomat nguồn b&ecirc;n ngo&agrave;i</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><u><span style="font-size: 12pt">2.Container 20 feet văn ph&ograve;ng c&oacute; toilet ( D6.0m x R2.43m xC2.6m)</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt">Bao gốm tất cả c&aacute;c trang thiết bị giống container 20 feet văn ph&ograve;ng, cộng th&ecirc;m 01 cửa toilet, 01 bộ v&ograve;i hoa sen,01 gi&aacute; treo khăn, 01 gương soi,hộp đựng gi&aacute;y, một bộ đ&egrave;n đơn,01 quạt h&uacute;t, 01 bộ b&agrave;n cầu, 01 bộ Lavabo, 01 bồn chứa nước 500(lit) bằng nhựa<br /> <strong><u>3.Container 40 feet văn ph&ograve;ng(D12m xR2.43m xC2.9)</u></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt">Gồm c&oacute;(04 cửa sổ, 02 cửa đI, 03 bộ đ&egrave;n đ&ocirc;I, 02 bộ cắm điện, 02 bộ cắm điện thoại, hai quạt h&uacute;t, 02 m&aacute;y lạnh 02 cục một chiều12000 BTU mới nh&atilde;n hiệu Nagakawa,một Atomat b&ecirc;n ngo&agrave;i</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><u><span style="font-size: 12pt">4.Container 40 feet văn ph&ograve;ng c&oacute; toilet (D6.0m x R2.43 x C2.9)</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt">Gồm tất cả c&aacute;c trang thiết bị giống container 40 feet văn ph&ograve;ng, cộng th&ecirc;m 01 cửa toilet, 01 một v&ograve;i sen,01 gi&aacute; treo khăn, gương soi, hộp đựng giấy, 01 bộ đ&egrave;n đơn,, 01 quạt h&uacute;t, 01 Atomat nguồn b&ecirc;n ngo&agrave;i 30A, 01 bộ b&agrave;n cầu, một bộ Lavabo, 01 bồn chứa nước 500(lit) bằng nhựa.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 12pt; color: red">Ngo&agrave;i việc sản xuất mới, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n b&aacute;n - mua - cho thu&ecirc; - sữa chữa c&aacute;c loại Container theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt">Với gi&aacute; cả cạnh tranh, chất lượng tốt, sự hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật sau khi b&aacute;n h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đem lại cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng dịch vụ Container tối ưu nhất.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt">* Mọi chi tiết xin Q&uacute;y C&ocirc;ng ty vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp :</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><span style="font-size: 12pt; color: red">Vũ Duy T&agrave;i - Ph&ograve;ng kinh doanh</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><span style="font-size: 12pt; color: red">Mobile Phone: 0904 474 986</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 12pt; color: red">Email: <u><a href="mailto:vuduytaihdc@gmail.com">vuduytaihdc@gmail.com</a></u></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Container văn phòng giá rẻ
   - Địa chỉ: Bãi Traco Đình Vũ Hải An Hải Phòng
   - Điện thoại: 0904474986 - Fax:
   - email: vuduytaihdc@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...