CỦ CHI TPHCM - CUNG CẤP NHÍM -RẮN LONG THỪA - HEO GIỐNG HỖ TRỢ ĐẦU RA

#1
<p><strong><font size="2">TRANG TRẠI GIA HUY CỦ CHI ( HỆ THỐNG NHIỀU TRẠI GIA Đ&Igrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN : NH&Iacute;M - RẮN LONG THỪA - HEO CP - KỲ Đ&Agrave; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP CON GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG TUỔI ; NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN ; BỐ MẸ DẪN CON ...</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON ; RẮN HẬU BỊ; RẮN LỨA ; RẮN BỐ MẸ ....</font></strong></p><p><strong><font size="2">HEO CON GIỐNG ...</font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH - HỖ TRỢ ĐẦU RA SẢN PHẨM </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN ...</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C C&Ugrave;NG QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM -RẮN LONG THỪA
- Địa chỉ: ấp BÀU ĐIỀU- xã PHƯỚC THẠNH- huyện CỦ CHI - TPHCM
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: HCHAUHTHAO@YAHOO.COM
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH