• CUNG CẤP BỒ CÂU THỊT, GIỐNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 10/6/12

  1. chau dan Nhà nông nghiệp dư

   <p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><strong>TRẠI BỒ C&Acirc;U GIỐNG PH&Aacute;P &ndash; MỸ ABC<br /></strong><font size="3"><strong><u>ĐỊA CHỈ </u></strong><strong>: TH&Ocirc;N THIỆN TRUNG,X&Atilde; THIỆN NGHIỆP,TP.PHAN THIẾT ,B&Igrave;NH THUẬN<br /></strong></font><font size="3"><strong><u>ĐIỆN THOẠI</u></strong><strong> : 016.474.461.25 &nbsp;(A.TR&Iacute;) , 097.6122.282 ,094.928.1214&nbsp; (A.T&acirc;m</strong><strong>) Tại B&igrave;nh Thuận<br /></strong></font><strong>0938387480 (A.T&aacute;nh) tại TP.HCM<br /></strong><h2><img width="21" height="21" alt="*" src="file:///C:/Users/a/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" border="0" />&nbsp; <font face="Times New Roman">Cung cấp bồ c&acirc;u giống Ph&aacute;p,bồ c&acirc;u G&agrave; số lượng lớn,giao h&agrave;ng tận nơi !!</font></h2><h2><font face="Times New Roman"><img width="21" height="21" alt="*" src="file:///C:/Users/a/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" border="0" />&nbsp; Cung cấp chuồng, m&aacute;ng ăn, m&aacute;ng uống</font></h2><h2><font face="Times New Roman"><img width="21" height="21" alt="*" src="file:///C:/Users/a/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" border="0" />&nbsp; Chất xử l&yacute; ph&acirc;n kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm </font></h2><h2><font face="Times New Roman"><img width="21" height="21" alt="*" src="file:///C:/Users/a/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" border="0" />&nbsp; Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i</font></h2><p class="MsoNormal"><strong>M&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u nhốt đang phổ biến hiện nay với diện t&iacute;ch nu&ocirc;i hẹp,dễ chăm s&oacute;c, kh&ocirc;ng bệnh tật, chi ph&iacute; &iacute;t tốn k&eacute;m, thu lại lợi nhuận cao cho b&agrave; con. V&igrave; vậy, muốn gi&uacute;p b&agrave; con cải thiện kinh tế gia đ&igrave;nh,trang trại t&ocirc;i nhận cung cấp Bồ C&acirc;u c&aacute;c loại,lồng chuồng nu&ocirc;i nhốt với số lượng lớn. C&oacute; xe giao h&agrave;ng tận nh&agrave;. Đặc biệt l&agrave; đảm bảo đầu ra cho b&agrave; con, gi&uacute;p b&agrave; con kinh nghiệm trong chăn nu&ocirc;i. Để t&igrave;m hiểu kỹ về m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u tr&ecirc;n b&agrave; con c&oacute; thể tham khảo tại:</strong><font face="Calibri" size="3"> </font></p><strong>http://nongthonmoibt.blogspot.com</strong><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: châu dân
   - Địa chỉ: 8A vĩnh viễn p2 q10 tphcm
   - Điện thoại: 0938387480 - Fax:
   - email: nguyentanhchaudan@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...