Bán Cung cấp bột nghệ ,bột gừng lâu dài và ổn định

Nông dân hậu giang

Nhà nông chính hiệu
#1
Nông sản Trang Vy hiện đang cung cấp gừng khô(dạng bột) ,nghệ khô(dạng bột hoặc dạng thái lát)ới số lượng ổn định .Sản phẩm được trồng tại đồi núi đất đỏ bazan trung du Huyện Tiên Phước -Huyện Phú Ninh Quãng Nam ,cao hơn 1200 m so với mực nước biển ,củ gừng có vị thơm ,cay ,ít xơ .Quý cá nhân ,doanh nghiệp chế biến thực phẩm có nhu cầu vui lòng liên hệ :
Nông sản Trang Vy
ĐC :176 Tô Hiệu ,Đà Nẵng
Trang trại :Tiên phước ,Quãng Nam

A.Hiếu 0913346148
 

Nông dân hậu giang

Nhà nông chính hiệu
#4
Nông sản Trang Vy hiện đang cung cấp gừng khô(dạng bột) ,nghệ khô(dạng bột hoặc dạng thái lát)ới số lượng ổn định .Sản phẩm được trồng tại đồi núi đất đỏ bazan trung du Huyện Tiên Phước -Huyện Phú Ninh Quãng Nam ,cao hơn 1200 m so với mực nước biển ,củ gừng có vị thơm ,cay ,ít xơ .Quý cá nhân ,doanh nghiệp chế biến thực phẩm có nhu cầu vui lòng liên hệ :
Nông sản Trang Vy
ĐC :176 Tô Hiệu ,Đà Nẵng
Trang trại :Tiên phước ,Quãng Nam

A.Hiếu 0913346148
 

Nông dân hậu giang

Nhà nông chính hiệu
#5
Nông sản Trang Vy hiện đang cung cấp gừng khô(dạng bột) ,nghệ khô(dạng bột hoặc dạng thái lát)ới số lượng ổn định .Sản phẩm được trồng tại đồi núi đất đỏ bazan trung du Huyện Tiên Phước -Huyện Phú Ninh Quãng Nam ,cao hơn 1200 m so với mực nước biển ,củ gừng có vị thơm ,cay ,ít xơ .Quý cá nhân ,doanh nghiệp chế biến thực phẩm có nhu cầu vui lòng liên hệ :
Nông sản Trang Vy
ĐC :176 Tô Hiệu ,Đà Nẵng
Trang trại :Tiên phước ,Quãng Nam

A.Hiếu 0913346148
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH