• Cung cấp cá tra, cá lóc, nghêu, sò, ốc, bạch tuộc, mực, cá đuối XK

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 26/12/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font size="2">C&ocirc;ng ty G&ograve; Đ&agrave;ng (Godaco) ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị sản xuất, chế biến v&agrave; xuất khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng thủy hải sản: thịt ngh&ecirc;u trắng, ngh&ecirc;u trắng nguy&ecirc;n con, thịt ngh&ecirc;u lụa, thịt s&ograve; l&ocirc;ng xẻ bướm, thịt s&ograve; l&ocirc;ng luộc, s&ograve; huyết, ốc đinh, thịt m&oacute;ng tay, c&ograve;i điệp, c&aacute; tra filet thường / c&aacute; tra fillet ăn sống, c&aacute; tra nguy&ecirc;n con bỏ đầu bỏ nội tạng, c&aacute; tra cắt kh&uacute;c, c&aacute; tra xi&ecirc;n que, c&aacute; tra cuộn hoa hồng, c&aacute; tra tẩm bột, c&aacute; tra fillet vụng (c&aacute; tra fillet g&atilde;y), c&aacute; tra cắt hạt lựu, c&aacute; tra fillet cắt sợi, c&aacute; tra vi&ecirc;n, c&aacute; tra x&uacute;c x&iacute;ch, đầu c&aacute; tra, bao tử c&aacute; tra, ức c&aacute; tra (v&acirc;y c&aacute; tra), c&aacute; tra surimi, bột c&aacute; tra, dầu c&aacute; tra, da c&aacute; tra, c&aacute; l&oacute;c fillet ăn sống, c&aacute; l&oacute;c nguy&ecirc;n con bỏ nội tạng, mực ống cắt khoanh, mực ống nguy&ecirc;n con đ&ocirc;ng tr&ecirc;n t&agrave;u (đ&ocirc;ng tr&ecirc;n biển), đầu mực ống trụn, mực ống nguy&ecirc;n con l&agrave;m sạch, mực ống tube, mực n&uacute;t nguy&ecirc;n con l&agrave;m sạch, mực n&uacute;t xi&ecirc;n que, mực tr&aacute;i th&ocirc;ng, mực nang filet cuộn, bạch tuộc nguy&ecirc;n con l&agrave;m sạch, bạch tuộc cắt luộc, bạch tuộc xẻ bướm, MADA KẼM cắt (MAZA cắt), d&egrave; c&aacute; đuối (c&aacute; đuối fillet), c&aacute; đuối cắt sợi, c&aacute; hố nguy&ecirc;n con, c&aacute; hố bỏ đầu bỏ nội tạng...<br /></font><div><font size="2">&nbsp;<br />Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết về tất cả sản phẩm v&agrave; h&igrave;nh ảnh sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, vui l&ograve;ng gh&eacute; thăm gian h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i tại: <a href="http://www.godacoseafood.blogspot.com/">www.godacoseafood.blogspot.com</a> <br /></font></div><font size="2"> </font><div><font size="2">Người li&ecirc;n hệ: Mr.Phương.<br />GO DANG SEAFOOD CO . , LTD&nbsp; (GODACO) - DL 354, DL 380 &amp; DL 476<br />Add: 202/13 Co Bac Street - District 1 &ndash; HoChiMinh City - Vietnam<br />Tel: 00-84-8-38378356 - Fax: 00-84-8-38374734 .<br />Mobile phone: 00-84-902 968 990.<br />E-mail 1:&nbsp; godacoexport@hcm.fpt.vn .<br />E-mail 2: godacoseafood@yahoo.com .<br />MSN: godacoexport@hotmail.com .<br />Skype ID: godaco-phuong</font><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: .NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG
   - Địa chỉ: 202/13 CÔ BẮC, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH
   - Điện thoại: 0084-902968990 - Fax:
   - email: godacoseafood@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...