• Cung cấp các giống bồ câu và thiết bị chuồng trại nuôi bồ câu liên hệ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 31/1/13

  1. bocaudangdien Nhà nông nghiệp dư

   Trại Bồ C&acirc;u ĐĂNG ĐIỀN chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&aacute;c loại bồ c&acirc;u v&agrave; thiết bị chuồng trại nu&ocirc;i bồ c&acirc;u : <strong>0919300776-0909300776 Hy</strong> - Bồ c&acirc;u giống. - Bồ c&acirc;u thịt. - Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng. - Bồ c&acirc;u kiểng. o Ph&aacute;p. o Nhật. o &Yacute;. o Th&aacute;i. o G&agrave; Banh. o Sư Tử. o Bồ c&acirc;u k&eacute;t. o Bồ c&acirc;u thổi k&egrave;n. o G&agrave; Ph&aacute;p. o G&agrave; Mỹ - Chuy&ecirc;n cung cấp lắp đặt thiết bị, chuồng trại nu&ocirc;i bồ c&acirc;u. - Tư vấn v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i bồ c&acirc;u đạt hiệu quả kinh tế nhất. - B&aacute;n lẻ với gi&aacute; sỉ, nhận giao h&agrave;ng tận nơi theo y&ecirc;u cầu.- Nhận t&igrave;m v&agrave; cung ứng c&aacute;c loại bồ c&acirc;u kiểng cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. - H&acirc;n hạnh phục vụ 24/7. - VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ<strong>: 0919.300.776 hoặc 0909.300.776 Gặp A Hy TRẠI BỒ C&Acirc;U ĐĂNG ĐIỀN</strong> H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP!<br /><p><a href="http://www.quangcao24gio.net/chi-tiet/xem/14/8870-Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau"><font size="3">http://www.quangcao24gio.net/chi-tiet/xem/14/8870-Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau</font></a></p><a href="http://tructiep.vn/dich-vu-khac/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau-1691014.htm"><font size="3">http://tructiep.vn/dich-vu-khac/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau-1691014.htm</font></a><font size="3"> <br /></font><a href="http://muaban.com.vn/index/frame/detail/id/2119794/Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html"><font size="3">http://muaban.com.vn/index/frame/detail/id/2119794/Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html</font></a><br /><a href="http://muaban24h.com.vn/chi-tiet-tin/268111/Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html"><font size="3">http://muaban24h.com.vn/chi-tiet-tin/268111/Chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html</font></a><br /><a href="http://mua24h.com.vn/chi-tiet.aspx?id=1212110075"><font size="3">http://mua24h.com.vn/chi-tiet.aspx?id=1212110075</font></a><br /><a href="http://muarehn.com/home/raovatView_300__198809.html"><font size="3">http://muarehn.com/home/raovatView_300__198809.html</font></a><br /><a href="http://enbac.net/index.php?frame=detail&amp;id=331711"><font size="3">http://enbac.net/index.php?frame=detail&amp;id=331711</font></a><br /><a href="http://www.raovat.vn/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-c-raovat-218894.html"><font size="3">http://www.raovat.vn/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-c-raovat-218894.html</font></a><br /><a href="http://www.vatgia.com/raovat/9891/6553130/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html"><font size="3">http://www.vatgia.com/raovat/9891/6553130/chim-bo-cau-va-thiet-bi-chuong-trai-chan-nuoi-bo-cau.html</font></a><br /><a href="http://www.raovat.com/index.php?rv=detail&amp;idrv=1477363&amp;idcate=149&amp;tt=Chim+bo+cau+va+thiet+bi+chuong+trai+chan+nuoi+bo+cau"><font size="3">http://www.raovat.com/index.php?rv=detail&amp;idrv=1477363&amp;idcate=149&amp;tt=Chim+bo+cau+va+thiet+bi+chuong+trai+chan+nuoi+bo+cau</font></a><br /><a href="http://muaban.net/ho-chi-minh/raovat/chi-tiet/14644100/mbn.html">http://muaban.net/ho-chi-minh/raovat/chi-tiet/14644100/mbn.html</a>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Ngô Tấn Phúc Hy
   - Địa chỉ: 33A ươờng 2 KP4 Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9 HCM
   - Điện thoại: 0909300776 - Fax: 0919300776
   - email: nphuchy@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...